Sju av tio småföretagare kontaktas av bedragare

Av på 8 november, 2013

Bedragare som försöker lura småföretagare på pengar är ett växande problem. Sju av tio småföretagare har under det senaste året blivit kontaktade av bedragare som försökt lura dem på pengar. Fyra av tio småföretagare har mottagit en bluffaktura det senaste året, många av dem ignorerar betalningskravet och slänger fakturan.

Fakturabedrägerier är ett samhällsproblem som vuxit kraftigt de senaste åren, samtidigt blir småföretagare allt mer medvetna om problemen. Hälften av småföretagarna bestrider själva sina bluffakturor, men lika många skulle vilja ha ökat stöd. Framförallt vill man ha interaktiv rådgivning via webben eller rådgivning över telefon, det visar en ny undersökning från Trygg-Hansa.

Slänger fakturorna och hoppas på det bästa Tre av tio egenföretagare uppger i undersökningen att de slängt falska fakturor i förhoppning om att slippa fler krav. Bland de småföretagare som har anställda är siffran ännu högre, 42 procent uppger att de slängt bluffakturor utan att vidta någon åtgärd.

– Många känner oro och just då kan det kännas som en enkel utväg att slänga fakturan. Men du bör bestrida fakturan så snart du inser att den är falsk, annars blir det bara ännu jobbigare när påminnelsen kommer, säger Ing-Marie Gustavsson, Chef för Kundservice småföretag på Trygg-Hansa.

Trygg-Hansa försäkrar 58 000 småföretag i Sverige. Om en falsk faktura är på ett lite större belopp, över ett halvt prisbasbelopp (22 250 kr, år 2013) kan man använda rättsskyddet i sin företagsförsäkring för att tillbakavisa krav som man anser är oriktiga. Rättsskyddsförsäkringen kan ge ett företag möjlighet att anlita ett ombud som hjälper till att tillbakavisa ett ogiltigt krav.

– Men som företagare kan du med enkelhet själv bestrida fakturor och många gör det. Skriv på fakturan att du bestrider den och varför. Bifoga en kopia av fakturan och spara all dokumentation, men låt det inte gå för lång tid, uppmanar Ing-Marie Gustavsson.

Så här bestrider du en falsk faktura: •Bestrid alltid en faktura skriftligt via e-post eller fax. Bifoga en kopia av den felaktiga fakturan. •Ditt bestridande ska innehålla uppgifter om vilken faktura det gäller, att du bestrider den och varför. Stryk ett streck över fakturan och skriv till exempel ”jag bestrider betalningsansvar beträffande fakturan xxx (fakturanummer) på grund av att något avtal inte ingåtts och att någon tjänst/vara inte levererats” •Skicka till den adress som företaget angivit på fakturan. Undvik att signera med din namnteckning, texta bara ditt eller företagets namn. •Om du får ett betalningsföreläggande från Kronofogden ska du meddela att fakturan bestridits och överlämna dokumentationen till Kronofogden som bevis och för att undvika en betalningsanmärkning. •Spara all dokumentation. I ett senare skede kan det vara viktigt att kunna styrka datum och innehåll i bestridandet. •Gör en polisanmälan när du fått en faktura på något du inte godkänt eller om du anser att du blivit vilseledd.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in