”Sjukdom” av Leia

By on 14 juli, 2022

Sjukdom 
Kan försvaga
Den starkaste
Att ge sig av
Att veta
Att ge sig av
Känna 
Att träd bär frukt
Att jord ger grödor
Det så fina
Lyckan 
Som är för er
Gav sig av
När doft
När förståelse
Kunde läsa av
Bord med mättnad
Se bara se
När sjukdomen lever
Ges bot
I ett avsked

Leia, Kultur | Dikten
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login