Skogssällskapet har utsett Närkes knasigaste träd

By on 4 oktober, 2021
Närke, bonusbild. Lövträd i Karlslund, väster om Örebro. Foto: Erik Sjödin

Slingriga, knöliga, spretiga och fantastiska, under sommaren efterlyste Skogssällskapet bilder på knasiga träd och hundratals bilder från hela landet har kommit in. I Närke har Skogssällskapet utsett ett träd med en mycket märklig utväxt till Närkes knasigaste träd.

– Efterlysningen av de knasiga träden har väckt ett otroligt engagemang. Många närkingar har tagit sig ut i naturen för att upptäcka den mångfald som finns, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Bilderna som kommit in visar på en stor variation i ”knasighet”. Allt från träd som kryper längs marken, har mångtaliga stammar, har vuxit ihop med andra träd eller vuxit ihop med något helt annat – som grindar, skyltar eller stenar.

Det är i hård konkurrens som Skogssällskapet har utsett det knasigaste trädet i varje landskap, totalt 25 stycken. I Närke är det ett träd med en mycket märklig utväxt som utsetts till landskapets knasigaste träd. Fotografen har kontaktats för att få ett symboliskt pris.

– När vi utsåg de 25 träden för våra 25 landskap har vi velat få en bred representation av olika typer av ”knasighet”. Närkes träd är ett lövträd i Råå uddar naturreservat som har fått en oerhört märklig utväxt. Vi har också utsett ett bonusträd, ett lövträd i Karlslund strax väster om Örebro som ser ut att grensla en sten, säger Karin Fällman Lillqvist.

Den svenska skogen brukas aktivt, men knasiga träd har ofta lågt virkesvärde och lämnas därför ofta kvar i skogen vid avverkning. De blir fågelbon och hem åt insekter och kan bli riktigt gamla.

– För oss på Skogssällskapet är det viktigt att skogen sköts ansvarsfullt och hållbart – så att den både ger klimatsmart råvara och är rik på biologisk mångfald. Genom att uppmärksamma knasiga träd vill vi bidra till att öka människors kunskap om skogen, säger Karin Fällman Lillqvist.

Fakta: Så uppstår knasiga träd

  1. Ofta finns knasiga träd i närheten av hagmarker. De kan i ung ålder ha blivit betade av djur så att trädet skickat upp flera nya toppskott och därför till slut fått flera stammar.
  2. Trädet kan växa in i metallföremål, som taggtråd eller hästskor, så att märkliga formationer bildas.
  3. Trädet kan ha genetiska defekter som får det att krypa fram efter marken i stället för att växa uppåt.

Örebro
Örebronyheter

Källa Skogssällskapet

You must be logged in to post a comment Login