Skyddsrum i bostadsrättsföreningar

By on 7 mars, 2022
Arkivbild

Med anledning av kriget i Ukraina är det många som undrar vart man ska söka skydd om Sverige någon gång skulle utsättas för krig. Här kan du som boende eller styrelseledamot, ta del av vanliga frågor och svar från juristerna på HSB Riksförbund om vad som gäller för skyddsrum i bostadsrättsföreningar och fastigheter.

…………….

Vad är ett skyddsrum?

Ett skyddsrum är ett rum med förstärkta väggar och dörrar som ska kunna stå emot tryckvågor från bomber, brand och nedfallande bråte från hus som skadas. Skyddsrum är ofta belägna i källarplanet och är utrustade med speciell ventilation och luftsluss som ska bidra till en minimerad påverkan från till exempel giftiga gaser.

…………….

Var finns skyddsrummen i Sverige?

Skyddsrum finns över hela landet i tätorter och i större städer. Det är också därför många av skyddsrummen är belägna i källare på flerbostadshus, vilket innebär att flera bostadsrättsföreningar har ansvar för dessa utrymmen. Något som i dagsläget används som cykel- eller lägenhetsförråd kan vid behov utgöra ett skyddsrum.

…………….

Totalt finns cirka 65 000 skyddsrum med en kapacitet på 7 000 000 människor.

I fredstid är det tillåtet att använda skyddsrummet för andra ändamål, men bara under förutsättning att skyddsrummets olika detaljer är åtkomliga för såväl underhåll som inspektion.

Används skyddsrummet för andra ändamål är det fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsrummet ska kunna ställas iordning och brukas för sitt ursprungliga ändamål inom 48 timmar.

Vad menas med att “ställa iordning ett skyddsrum”? 

Att iordningställa ett skyddsrum innebär att rummet ska återställas i det skick som är avsett för att kunna brukas vid yttre hot. Ett skyddsrum som i dagsläget används som förråd eller cykelrum i föreningen måste, vid behov, tömmas så att det istället för egendom kan skydda människor.

Men att iordningsställa ett skyddsrum innebär även att:

  • vatten ska finnas upptappat på kärl (till exempel dunkar)
  • värme och ventilation ska finnas och fungera
  • det ska finnas toalettmöjligheter

Detta kan göras på olika sätt beroende på skyddsrummets storlek, konstruktion och vilka tekniska bestämmelser som gäller för skyddsrummet. Du kan läsa mer om det på MSBs hemsida (MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

…………….

Vad har föreningen för ansvar om det finns ett eller flera skyddsrum i fastigheten?

Det är viktigt att en bostadsrättsförening som ombesörjer ett skyddsrum är medveten om de underhållskrav som finns och att de sköts. Annars finns det risk för eventuella viten. Föreningen ansvarar bland annat för att märka fastigheten med en skyddsrumsskylt, skyddsrumsdörrar ska med jämna mellanrum behandlas (smörja stängningsbeslag och gångjärn) och se till att golvbrunnens avstängningsanordningsmekanism fungerar.

…………….

Vi vet inte om vi har ett skyddsrum eller inte i föreningen, vad kan vi göra för att ta reda på det?

Alla fastigheter som rymmer ett skyddsrum ska ha en skyddsrumsskylt på fasaden. Det är fastighetsägarens ansvar att en sådan finns.

Om sådan märkning saknas men du ändå tror att det finns ett skyddsrum i föreningen kan du gå in på MSBs hemsida och leta upp skyddsrumskartan. Där kan du skriva in din adress. På kartan visas då var närmaste skyddsrum finns.

Skulle det visa sig att det finns skyddsrum i din fastighet men som saknar skyltar, är det på tiden att fastighetsägaren (det vill säga styrelsen) går igenom gemensamhetslokalerna och inventerar vad skyddsutrymmena används till idag. Det kan också vara dags att kontrollera vilket underhållsansvar som vilar på fastighetsägaren och säkerställa att det har skötts på ett riktigt sätt.

…………….

Vem ansvarar för att skyddsrummet ställs iordning inom 48 timmar?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ett skyddsrum vid behov iordningsställs för ändamålet. Eftersom vi länge har levt i fredliga tider kan det nu vara en god idé att som fastighetsägare lägga upp en handlingsplan för hur ni som styrelse ska agera om skyddsrum som finns i föreningen behöver iordningsställas. Glöm inte att ni antagligen är många som bor i föreningen och att ni kan ta hjälp av grannarna.

Får man ta med sig sitt husdjur till skyddsrummet?

Skyddsrummen är främst till för att skydda människor. Det finns inget uttryckligt stöd för att man ska kunna ta med husdjur.

Sverige
Örebronyheter

Källa HSB

You must be logged in to post a comment Login