Sommarsimskolorna räddar liv

By on 28 juni, 2017

Nu startar sommarsimskolorna runt om i landet och dagens simskola är annorlunda mot förr, idag innebär simskolan vattensäkerhet och barnen får lära sig mycket mer än att bara kunna simma. De får kunskap som inte bara kan rädda deras eget liv utan även andras.

Den första kunskapen barnet får är att veta att det inte kan simma. Därefter lär sig barnet vattenvana. Vattenvana är att kunna balansera, orientera sig och flyta i vattnet. Först därefter startar själva simundervisningen.

– Att delta i en sommarsimskola i öppet vatten är en kunskap som barnen har med sig hela livet. Här får de kunskap om hur de ska agera i och vid vatten ute i verkliga livet, kunskap som kan rädda liv, säger Mona Lisa Wernesten, verksamhetsutvecklare på Svenska Livräddningssällskapet.

Det är viktigt att kunna hjälpa andra och i sommarsimskolan får barnet lära sig hur man beter sig när man badar, åker båt och när man är på isen. Vi kallar det bad-, båt och isvett. Att få öva i öppet vatten är viktigt för att de ska lära sig skillnaden mellan basängens varma vatten och det mörka kalla vattnet utomhus med sjögräs och fiskar.

I sommarsimskolan får de öva på att till exempel kunna kasta ut en livboj till en nödställd kamrat och veta att man aldrig får hoppa i själv utan att ha något mellan sig och den nödställde. Detta kallar vi förlängda armen. Barnen får lära sig hur man larmar 112 och att alltid använda räddningsväst när de är på bryggan och fiskar krabbor, åker båt, osv.

Säkerheten kommer först och barnen får lära sig hur de ska agera om olyckan skulle vara framme. Om barnet hamnar i vattnet är det bästa sättet att ligga stilla i hopkrupen ställning, flyta och invänta hjälp. Därför har vi inget moment med klädsim i våra simskolor. Ingen längddykning ingår heller i våra simskolor idag.

I skolans årskurs sex ska alla barn enligt läroplanen vara simkunniga och kunna hantera nödsituationer vid vatten. Svenska Livräddningssällskapet har tolkat läroplanen och har skapat en metodstege som hjälp i simundervisningen.

Svenska Livräddningssällskapet har stöttat sommarsimskolorna i snart 120 år och i år är även Trygg-Hansa och Disney Pixar med i detta fantastiska arbete. Du hittar din närmaste sommarssimskola på www.sommarsimskola.se

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login