Sport | RF stöttar förslag på stärkta globala antidopinginsatser

By on 4 september, 2016

Riksidrottsförbundet deltog i veckan i ett toppmöte i Köpenhamn tillsammans med ansvariga för 17 länders antidopingorganisationer. Vid mötet diskuterades reformer för att stärka och tjäna rena idrottares intressen och samtidigt återuppbygga förtroendet för antidopingorganisationer och deras beslut efter flertalet händelser under de senaste åren.

Trovärdigheten i det globala antidopingarbetet har skadats och måste återställas och också ökas. Mötet i Köpenhamn var ett tydligt avstamp för att stärka det gemensamma arbetet mot doping, säger Kristina Olinder, ordförande i Dopingkommissionen och fortsätter:

Min förhoppning är att förslagen från de nationella antidopingorganisationerna, som inte har något formellt inflytande i WADA, ska resultera i ett effektivare antidopingarbete, och som kan bedrivas utan påverkan av intressenter som inte har ren idrott som högsta mål.

Några av punkterna som togs upp under toppmötet i Köpenhamn:

  • Hur olika länders antidopingorganisationer, NADOs, effektivitet kan förbättras.
  • Hur olämplig involvering av idrottsledare i kritiska beslut om och aktiviteter kring antidoping kan undvikas.
  • Behov av ett stärkt men förbättrad och mer oberoende WADA för att försäkra en jämn spelplan för länder med bristande infrastruktur kring antidoping.
  • Försenade reformer för att stödja och skydda visselblåsare – inklusive Yuliya och Vitaly Stepanov, som uppmärksammade världen om Ryssland för ett par år sedan.

NADO-gruppen föreslår också vidsträckta reformer för hur alla antidopingorganisationer, inklusive WADA, styrs för att bättre kunna hålla sig oberoende från idrotts- och evenemangsorganisationer. Bland annat föreslås att ingen beslutsfattare inom en antidopingorganisation bör ha en styrande position inom en idrotts- eller evenemangsorganisation.

Sverige har en stark position i det globala antidopingarbetet och det är oerhört viktigt att vi både stöttar och driver på för starkare och tydligare markeringar och bättre antidopingarbete. Allt för att göra det svårare för fuskare, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Ansvariga för respektive länders antidopingorganisationer uttryckte samtliga sitt stöd för slutförandet av den oberoende utredningen som leds av Richards McLaren kring statsstödda doping i Ryssland, och efterfrågade offentligt stöd från den Internationella Olympiska Kommittén samt Ryssland i att stödja och skydda Yuliya och Vitaly Stepanov.

Förslagen stöttades av NADO-ledare från hela världen, inklusive Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Japan, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Sverige, Singapore, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA, Österrike samt paraplyorganisationen för de nationella antidopingorganisationerna, iNADO.

Sport
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login