Stark start på 2023 för arbetsmarknaden i Mellersta Sverige

By on 10 januari, 2023
Arkivbild

Arbetsgivarna i Mellersta Sverige – Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län – förväntar sig en sysselsättningsprognos på +29 procent inför det första kvartalet 2023. Det är högre än riksgenomsnittet på +23 procent och innebär en delad förstaplats av landets regioner. Sysselsättningsprognoserna för olika branscher och regioner skiljer sig en hel inför starten på året, visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Mellersta Sverige lämnar en fortsatt stark sysselsättningsprognos trots konjunkturförändringen. Inför detta kvartal ser vi stora variationer i prognosen mellan olika regioner och branscher, vilket är ovanligt men speglar att vissa arbetsgivare är mindre oroade över det stundande ekonomiska läget, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup.

Inför det första kvartalet 2023 lämnar svenska arbetsgivare en sysselsättningsprognos på +23, en minskning med 11 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Stockholm- och Uppsalaregionen samt Mellersta Sverige – Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län – förväntar sig en rekryteringstakt på starka +29 procent. Norra Sverige och Östra Götaland ger däremot betydligt försiktigare sysselsättningsprognoser på +15 respektive +12 procent.

– Den stundande lågkonjunkturen kan leda till att arbetsmarknaden blir mer trögrörlig. Då är det extra viktigt att arbetsgivarna vågar satsa på intern utveckling och utbildning för att kunna fylla de behov som finns inom den egna organisationen, säger Mikael Jansson.

Även landets branscher visar stora skillnader i sysselsättningsprognoserna. IT-branschen toppar listan över branscher som förväntar sig ökad sysselsättning med en prognos på +37 procent. Telekom-, media- och kommunikationsbranschen gör däremot en stark inbromsning och förväntar sig ingen ökad sysselsättning. Däremellan är spridningen stor: från transport- och logistikbranschens prognos på +13 procent till bank-, finans- och fastighetsbranschens prognos på +35 procent.

Mätningen utfördes under perioden 13 oktober–25 november, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer som kriget i Ukraina och en ökad inflation kan påverka undersökningen.

Svenska regioners jobbprognoser
• Stockholm- och Uppsalaregionen, +29 procent
• Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +29 procent
• Västra Götaland, +26 procent
• Skåne och Blekinge län, +19 procent
• Norra Sverige, +15 procent
• Östra Götaland, +12 procent

Svenska branschprognoser
• IT-branschen, +37 procent
• Bank-, finans- och fastighetsbranscherna, +35 procent
• Hälsa-, sjukvård och Life science, +29 procent
• Besöksnäringen samt parti- och detaljhandeln, +26 procent
• Energi- och samhällsservice, +22 procent
• Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin +19 procent
• Transport, logistik och fordonsindustrin, +13 procent
• Telekom- och mediabranscherna, 0 procent

Starkaste jobbprognoserna globalt per bransch
• IT-branschen, +35 procent
• Bank-, finans- och fastighetsbranschen, +28 procent
• Energi- och samhällsservice, +26 procent
• Hälsa-, sjukvård och Life science, +23 procent
• Råvaror och gröna näringar, + 22 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2023 förväntar sig 18 procent av de svenska arbetsgivarna att minska arbetsstyrkan, 42 procent förväntar sig en oförändrad sysselsättning medan 39 procent förutser en ökad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +21 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +23 procent. Samma beräkning sker i samtliga 40 länder.

Om ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer

ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 20 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. I Sverige har 770 intervjuer genomförts. Mätningen utfördes under perioden 13 oktober–25 november 2022.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 60 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: ManpowerGroup

You must be logged in to post a comment Login