All posts tagged "ManpowerGroup"

 • Minskad efterfrågan på arbetskraft inför Q1 2024

  2024 inleds med en svag minskning av jobbprognosen jämfört med föregående kvartal. Ändå är efterfrågan på arbetskraft fortsatt hög, sysselsättningstrenden ligger på starka +22 procent, med allra störst optimism i bank-, finans- och fastighetsbranschen. Det visar ManpowerGroups...

  • Posted december 12, 2023
  • 0
 • Arbetsgivare mer benägna att anställa äldre

  Kompetensbrist gör svenska arbetsgivare mer benägna att anställa äldre. Nästan tre av tio arbetsgivare i Sverige, 28 procent, uppger att kompetensbristen på arbetsmarknaden gjort dem mer benägna att bredda sitt sökfält när de rekryterar och inkludera äldre. Även...

  • Posted oktober 18, 2023
  • 0
 • Höstens jobbprognos starkast på ett år i Mellansverige

  Arbetsgivarna i mellersta Sverige, Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län, uppger den högsta ökningen av sysselsättningsprognosen på ett år. Inför fjärde kvartalet ökar jobbprognosen med 14 procentenheter till +29 procent, jämfört med föregående kvartal. Prognosen är optimistisk...

  • Posted september 12, 2023
  • 0
 • God efterfrågan på arbetskraft i mellersta Sverige

  God efterfrågan på arbetskraft i mellersta Sverige i sommar. Inför sommaren har de mellansvenska arbetsgivarna i Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län mycket optimistiska vårprognos ersatts av ett mer normalt efterfrågeläge och sysselsättningsprognosen ligger på klart positiva +15....

  • Posted juni 14, 2023
  • 0
 • Ökning av antalet jobbtillfällen per arbetssökande i Örebro län

  Ett ökat antal jobbtillfällen bidrar till att Matchningsgapet, antalet arbetssökande per ledigt jobb, minskar i Örebro län. Under första kvartalet fanns 2,5 arbetssökande per jobbtillfälle i länet, jämfört med 2,9 föregående kvartal. Det visar en ny kartläggning...

  • Posted maj 24, 2023
  • 0
 • Starkast jobbprognos i mellersta Sverige

  Arbetsgivarna i mellersta Sverige, Sörmland, Västmanland, Värmland samt Örebro län, förväntar sig en fortsatt hög rekryteringstakt och sysselsättningsprognosen för de kommande tre månaderna är +28, den högsta i landet. Det är en oförändrad prognos jämfört med starten...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Nio av tio svenskar tycker om sina kollegor

  Närmare nio av tio svenskar, 87 procent, tycker väldigt eller ganska mycket om sina kollegor. De som känner ett lågt förtroende för sin chef ger däremot ett sämre betyg även till arbetskamraterna. Det visar Sveriges största arbetslivspanel,...

  • Posted februari 16, 2023
  • 0
 • Stark start på 2023 för arbetsmarknaden i Mellersta Sverige

  Arbetsgivarna i Mellersta Sverige – Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län – förväntar sig en sysselsättningsprognos på +29 procent inför det första kvartalet 2023. Det är högre än riksgenomsnittet på +23 procent och innebär en delad förstaplats...

  • Posted januari 10, 2023
  • 0
 • Utvecklande arbetsuppgifter viktigare än hög lön

  Trots inflation, stigande räntor och höjda energipriser anser mer än var tredje svensk att intressanta och utvecklande arbetsuppgifter är den absolut viktigaste faktorn när de söker nytt jobb – långt före lön. Det visar Sveriges största arbetslivspanel,...

  • Posted december 8, 2022
  • 0
 • Äldre får sämre möjligheter till kompetensutveckling

  Äldre medarbetare är betydligt mer missnöjda med möjligheten till kompetensutveckling på arbetsplatsen än yngre medarbetare. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, ManpowerGroups Work Life. – Att hitta rätt kompetens är en av de största utmaningarna för svenska arbetsgivare...

  • Posted november 11, 2022
  • 0