Arbetsgivare mer benägna att anställa äldre

By on 18 oktober, 2023
Arkivbild

Kompetensbrist gör svenska arbetsgivare mer benägna att anställa äldre. Nästan tre av tio arbetsgivare i Sverige, 28 procent, uppger att kompetensbristen på arbetsmarknaden gjort dem mer benägna att bredda sitt sökfält när de rekryterar och inkludera äldre.

Även långtidsarbetslösa och kandidater som saknar rätt kompetens har blivit mer attraktiva, det visar en ny undersökning, genomförd av ManpowerGroup.

– Kompetensbristen har länge varit ett problem på den svenska arbetsmarknaden, men även svårhittade kompetenser finns att få tag i med rätt metoder. Det är positivt att arbetsgivarna blir allt mer benägna att rekrytera kandidater som annars kan sorteras bort på fel grunder, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup. 

Den ihållande kompetensbristen på arbetsmarknaden leder till att svenska arbetsgivare i större utsträckning än tidigare inkluderar kandidater från grupper som äldre och långtidsarbetslösa.

Det visar en undersökning av ManpowerGroup, som ställt frågan ”Under de senaste 12 månaderna, vilka typer av sökande har ni varit mer benägna att anställa för att övervinna kompetensbristen?” till drygt 59 000 arbetsgivare i 40 länder, varav 765 arbetsgivare i Sverige.

Nästan tre av tio svenska arbetsgivare, 28 procent, uppger att kompetensbristen gjort dem mer benägna att anställa äldre. 25 procent av arbetsgivarna uppger att det blivit mer troligt att de anställer långtidsarbetslösa, medan 24 procent öppnat upp för kandidater som inte uppfyller alla tekniska kompetenskrav för tjänsten.

Endast 13 procent av företagen svarar att de inte blivit mer benägna att anställa någon av grupperna i undersökningen. 

– Svenska arbetsgivare vinner på en rörlig arbetsmarknad där man söker kandidater från alla delar av livet och samhället och rekryterar medarbetare baserat på utvecklingspotential och personliga egenskaper, säger Mikael Jansson.

ManpowerGroups undersökning Talent Shortage visade tidigare i år att tre av fyra svenska arbetsgivare, 77 procent, upplever att det är svårt att hitta personer med rätt kompetenser till verksamheten. Den största bristkompetensen är kunskap inom IT, data och tech, som 27 procent av landets arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera.

Även kompetens inom hållbarhet och miljö samt administration är svårrekryterat, enligt 22 respektive 20 procent av arbetsgivarna. 

Topplista: De största bristkompetenserna i Sverige 2023:

1. IT, data och tech – 27 %.*
2. Hållbarhet och miljö – 22 %.
3. Administration/kontorssupport – 20 %
4. Operativ- och logistikkompetens – 19 %.
(* Den angivna procentsatsen visar hur stor andel av de 765 svarande företagen som uppger att de har svårt att rekrytera kandidater med den aktuella kompetensen.)

Topplista: De viktigaste egenskaperna när svenska arbetsgivare rekryterar 2023:

1.    Pålitlighet och ansvarstagande
2.    Samarbetsförmåga, kommunikation och teamwork
3.    Aktivt lärande och nyfikenhet
4.    Problemlösning
5.    Kreativitet och originalitet

Under de senaste 12 månaderna, vilka typer av sökande har ni varit mer benägna att anställa för att övervinna kompetensbristen?

Kandidater som …

…är äldre och söker sysselsättning eller karriärsväxlar 28%
…har varit långtidsarbetslösa 25%
…inte uppfyller alla dina tekniska kompetenskrav 24%
…har icke-linjära karriärvägar eller flera karriärändringar 21%
…kommer från underrepresenterade eller marginaliserade grupper 20%
…har varit arbetslösa på grund av vårdansvar 18%
…inte uppfyller alla dina mjuka kompetenskrav 17%
…lider av funktionshinder eller kroniska sjukdomar 16%
…har ett mindre brottsregister 15%
Vet ej / inget av ovanstående 13%
Svar 765

Sverige
Örebronyheter

Källa: Manpowergroup
Om undersökningen
Undersökningen är genomförd inom ramen för ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey), som baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. Arbetsmarknadsbarometern har funnits i Sverige i 20 år. I Sverige har 765 intervjuer genomförts under perioden 1 juli–31 juli 2023. 

You must be logged in to post a comment Login