Stor brist på tandsköterskor i region Örebro

Av på 28 januari, 2019
Arkivbild

Det är brist på tandsköterskor i region Örebro, vilket riskerar att leda till längre tandvårdsköer och sämre patientsäkerhet. För att behålla erfaren personal och rekrytera nya medarbetare måste arbetsgivarna göra långsiktiga lönesatsningar och erbjuda moderna villkor. Det konstaterar Vision i en ny rapport om tandvården som presenteras i dag.

Vision har sammanställt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen som visar att en stor andel av dagens tandsköterskor förväntas gå i pension de närmaste tio åren. Samtidigt är antalet nyutexaminerade från yrkeshögskolan för litet för att klara ett ökande rekryteringsbehov.

– Kompetensbristen i tandvården är allvarlig och riskerar att leda till köer, sämre vård och drabba patienter. Tandsköterskor behövs i tandvårdsteamet och jag tycker att vi måste lyfta fram det viktiga arbete de gör. Många tandsköterskor gör avancerade uppgifter på delegation av en tandläkare. De finns där och träffar barn som är hos tandvården för första gången och stöttar tandvårdsrädda, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, pekar på att svårigheterna att rekrytera i vården och tandvården leder till bland annat felbehandlingar, långa väntetider och en ansträngd arbetssituation för anställda.

Tandsköterskor har i regel minst 1,5 års eftergymnasial utbildning. I region Örebro är medellönen för tandsköterskor 26 600 kronor i månaden för en heltidstjänst enligt SCB:s statistik*. Det är en betydligt lägre än genomsnittslönen för personer med motsvarande utbildningsnivå. Dessutom är lönespridningen liten och det finns små möjligheter till en god löneutveckling.

– Det är hög tid att arbetsgivarna satsar på tandsköterskors löner. Vision vill se riktade lönepåslag så att tandsköterskor får lön för sin yrkesskicklighet och sin kompetens. I dag skiljer det väldigt lite i lön mellan en nyutexamninderad tandsköterska och en med lång yrkeserfarenhet. Det krävs en ökad lönespridning så att våra medlemmar kan göra en lönekarriär under sitt arbetsliv, säger Veronica Magnusson.

Vision ställer tre krav för att öka yrkets attraktivitet och status:

  • att arbetsgivare i den offentliga tandvården gör långsiktiga lönesatsningar för tandsköterskor för att öka attraktiviteten i yrket
  • att lönespridningen ökar så att tandsköterskors yrkeserfarenhet lönar sig mer
  • att vårdgivare slår vakt om en hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket, bland annat genom regelbundna granskningar av yrkes- och specialistutbildningar

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in