Största orderingången för Heras på 34 år

By on 21 februari, 2024
Bild: Heras

Allt fler ser över sitt områdesskydd, största orderingången för Heras på 34 år medför stora satsningar på expansion.

– Vi har startat 2024 med en orderingång som är den största någonsin i företagets 34-åriga historia, säger Andreas Gylling, regionchef i Askersund och Borlänge för Heras, en av Sveriges största aktörer inom områdesskydd. – Dessutom öppnade företaget en ny produktionsanläggning i Nederländerna i slutet av februari, som möjliggör en mer flexibel och effektiv produktion. Och i Sverige planeras det för expansion med både nya kontor och fler medarbetare.

Efter ett starkt 2023 har Heras klivit in i det nya året med goda utsikter. Bakgrunden till den starka orderboken är att orderingången varit väldigt omfattande under hösten, vilket borgar för en riktigt bra start på 2024.

– Jag uppskattar att orderingången över stora delar av landet är närmare 10 procent större jämfört med vårt omsättningsmässigt bästa år hittills, säger Andreas Gylling.

Mycket händer både i branschen och för Heras, som ser att 2024 kommer att bli ett minst lika starkt år som 2023, då man omsatte drygt 230 miljoner kronor i Sverige.

I februari öppnade den första delen av företagets nya produktionsanläggning i Oirschot, Nederländerna, en investering på 120 miljoner kronor. En 5 000 kvadratmeter stor byggnad bland annat kommer att ha en helautomatisk laserskärare och svetslinje, vilket innebär att ledtiderna från beställning till tillverkning minskar kraftigt.

Tack vare denna investering möjliggör vi inte bara en ökad produktionskapacitet, utan även en mer automatiserad fabrik med hög flexibilitet när det gäller dimensioner, mått och lackering av våra stängsel och grindar, säger Andreas Gylling.

Under 2023 har efterfrågan på säkerhetslösningar och områdesskydd ökat kraftigt, som en följd av det osäkra världsläget. Det här medför att Heras fortsatt befinner sig i en tillväxtfas och är på jakt efter fler medarbetare – framför allt personal med kompetens och erfarenhet av att arbeta med säkerhetsklassade projekt.

Ekonomi | Askersund
Örebronyheter

Källa: Heras

You must be logged in to post a comment Login