Stort intresse för Minimeringsmästarna

By on 7 oktober, 2021

Intresset för att delta i Minimeringsmästarna har varit stort, Örebro kommun fick in över 60 intresseanmälningar. Nu är åtta hushåll uttagna att representera Örebro i Sverigekampen. Se ett av hushållen berätta varför de sökte i bifogad film.

Minimeringsmästarna är en nationell tävling som vill inspirera hushåll att konsumera mer hållbart, minska sitt avfall och visa att de har möjlighet att påverka i klimatfrågan.

Intresset för att delta i Minimeringsmästarna har varit stort. Örebro kommun fick in över 60 intresseanmälningar och nu har åtta hushåll valts ut att delta i tävlingen.

De åtta hushållen som blev uttagna är:

• Bernt, Åsa, Frank och Clara.

•Olle och Anna.

•Alesia.

•Sara, Andi och Ravi.

•Malin och Ulf.

•Timothy, Elin och Billie.

•Emelie.

•Alice och Oskar.

Hushållen kommer under ett år få föreläsningar och utmaningar utifrån fem olika teman, som till exempel hållbar konsumtion, matsvinn och farligt avfall. Hushållen får poäng för hur de genomför utmaningarna och hur mycket de minskar sitt avfall. Samtidigt tävlar de mot andra hushåll i den stora Sverigekampen. Vinnare kommer utses i oktober 2022.

Alla kan delta digitalt

Alla kan bli minimeringsmästare, även de som inte deltar i den officiella tävlingen, genom att följa #Minimeringsmästarna och göra utmaningarna. Örebro kommun kommer även att lägga upp utmaningarna på Klimatsmart vardags webb. Den första utmaningen kommer i november.

Om Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är en nationell tävling som fokuserar på vinsterna med en hållbar livsstil, snarare än vad man inte får göra. Minimeringsmästarna drivs av Göteborgsregionen med stöd från Avfall Sverige. På lokal nivå ansvarar Örebro kommun för genomförandet. Minimeringsmästarna är en del av en satsning för att minska mängden avfall i Örebro kommun med 25 procent till år 2025.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login