Strömsborg i Karlslund ska renoveras

By on 28 juni, 2021
Foto: Örebro stadsarkiv/okänd fotograf

Nu tas det första steget för att renovera byggnaden Strömsborg i Karlslundsområdet. Ett tilldelningsbeslut har fattats och i höst planeras en flytt av byggnaden, för att kunna göra en ny grundläggning.

Strömsborg har länge haft en speciell plats i många örebroares hjärtan. Byggnaden, i nationalromantisk stil, uppfördes 1921 och användes under stora delar av 1900-talet som sommarcafé. Idag är byggnaden i behov av renovering och ingen verksamhet bedrivs i Strömsborg. Örebro kommun har därför beslutat att påbörja ett arbete för att renovera byggnaden:

– Nu tar vi det första steget för att renovera den omtyckta byggnaden, som en del i utvecklingen av Karlslundsområdet. Framöver hoppas vi se en verksamhet bedrivas här igen och att många örebroare återigen kan njuta av sköna sommardagar vid Strömsborg, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Huset kommer att flyttas tillfälligt

Ett tilldelningsbeslut har fattats för det första steget i renoveringen av Strömsborg. Exakt tidsplan för renoveringen är inte bestämt ännu, först ska tilldelad entreprenör genomföra projekteringen:

– Planen är att vi under hösten ska påbörja renoveringen genom att lyfta upp och flytta byggnaden, för att kunna göra en ny grundläggning. Medan vi utför arbetet kommer byggnaden tillfälligt att placeras på en gräsyta alldeles intill den ordinarie platsen, berättar Agneta Lund, projektledare på Örebro kommun.

Efter att en ny grund anlagts kommer fler renoveringar och anpassningar göras, för att det så småningom ska vara möjligt att återigen bedriva verksamhet i Strömsborg. Även takmålningarna som finns i byggnaden kommer att restaureras. Ambitionen är att renoveringen av Strömsborg ska vara klar under 2022–2024.

Byggnadens historia och kulturhistoriska värde

Strömsborg har ett stort renoveringsbehov för att kunna ta emot en hyresgäst. Den hundraåriga byggnaden har stora kulturvärden och är skyddad i gällande detaljplan. Det innebär att de åtgärder som genomförs ska göras på ett varsamt sätt för att ta tillvara husets kulturvärden.

Karlslundsområdets utveckling

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. Under 2020 togs en strategi för Karlslunds framtida utveckling fram. Strategin beskriver Örebro kommuns ambition med Karlslund och förutsättningarna för försatt utveckling av området. Mer information om Karlslundsområdets utveckling finns på orebro.se/karlslundsomradet.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login