Svealandstrafiken beviljas stöd från Klimatklivet för bussladdning i Örebro

By on 28 februari, 2022

Svealandstrafiken har beviljats investeringsstöd från Klimatklivet på 4,6 miljoner kronor. Stödet gäller för installation av laddinfrastruktur på företagets bussdepå i Örebro. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2023 och totalt kommer 43 laddplatser installeras på depån.

Under 2023 kommer Örebro få sina första elbussar. Laddning kommer att ske på Svealandstrafikens depå i Bettorp, Örebro som nu förbereder laddkapacitet för ett 40-tal fordon. Svealandstrafiken har nu av Naturvårdsverket beviljats investeringsstöd genom Klimatklivet för installation av laddinfrastrukturen på depån, där 43 laddplatser kommer sättas upp. Stödet uppgår till totalt 4,6 miljoner kronor.

– Vi är nu mitt uppe i elektrifieringen av vår bussflotta och att få det här stödet är givetvis väldigt roligt. Det är ett bevis på att vi ligger rätt i tiden med vår satsning och att det vi gör håller den nivå som krävs för att kunna få stödet. Med det här i ryggen fortsätter vi nu vår resa mot en mer hållbar kollektivtrafik, säger Peter Liss, vd på Svealandstrafiken. 

För att beviljas investeringsstöd från Klimatklivet krävs det bland annat att de investerade medlen ska ge så stor utsläppsminskning som möjligt per investerad krona. Något Svealandstrafiken kunnat uppvisa i sin ansökan.

– Det här är en satsning för framtiden, då våra kommande elbussar inte bara kommer vara utsläppsfria och ge våra förare en bättre arbetsmiljö, utan också bidra till en betydligt tystare stadsmiljö. För oss innebär det här också att vi kommande år behöver rekrytera en ny typ av kompetens, exempelvis elfordonsmekaniker och dataingenjörer för att maximera nyttan av digitaliseringen kopplat till våra nya elbussar, säger Geert Schaap, chef för hållbarhet och innovation på Svealandstrafiken.

Svealandstrafikens bussflotta består idag av drygt 320 bussar, varav de allra flesta drivs av biogas. Företaget har tillsammans med sina ägare Region Västmanland och Region Örebro län uttalad strategi om att ta ett tydligt steg mot en ökad elektrifiering av kollektivtrafiken kommande år för att möta de klimat- och miljömål som finns uppsatta. Som en del i detta beställde Svealandstrafiken under 2021 tio elbussar från Volvo med option på ytterligare sju. Leverans av de tio bussarna är planerad till första halvan av 2022 och kommer då börja trafikera Västerås med omnejd. Upphandling av elbussar till Örebro påbörjas under 2022 för leverans under 2023.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Svealandstrafiken

You must be logged in to post a comment Login