Svenskarnas miljardskador på resan – barn mest drabbade

By on 28 april, 2017

Svenskarna reser allt mer och råkar ut för allt dyrare olyckor, 4 000 personer behövde hemtransport med flyg 2016. Försäkringsbolagen betalar varje år ut miljardsummor för skador utomlands, och de som oftast drabbas är barnen.

Svenskar är ett resande folk. Antalet resor utomlands ökar, vilket också märks i skadestatistiken hos försäkringsbolagen. Under 2016 betalades totalt drygt två miljarder kronor ut i ersättning från de svenska försäkringsbolagen för skador som drabbat svenskar på resa. Hos försäkringsbolaget If ser man en fördubbling jämfört med tio år tillbaka.

Enligt SOS International, som hjälper nordiska resenärer som råkar ut för olyckor på resa, är barn upp till 10 år den åldersgrupp där flest får vård utomlands för sjukdomar eller skador av olika slag.

– Svenska barn reser mycket, och särskilt små barn är extra känsliga för till exempel uttorkning eller magbakterier. I en tidigare undersökning har vi på If kunnat se att de yngsta, barn under tre år, framför allt drabbas av sjukdomar utomlands, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

Det är i Spanien som flest svenskar skadar sig eller blir sjuka på ett sådant sätt att de behöver vård. De 7 860 skadefallen i Spanien under 2016 är nästan dubbelt så många som sker i Thailand som kommer på andra plats, följt av USA. Totalt tog SOS International hand om över 35 000 svenskar av de totalt cirka 50 000 som drabbats av reseolyckor under 2016 – i 4 000 fall behövde personen transporteras hem med flyg.

Att en olycka på semesterresan i snitt kräver en högre försäkringsersättning nu än den gjorde för tio år sedan kan ha flera förklaringar.

– Detta kan bero på att fler åker längre och vågar sig ut på äventyrligare resor. Men en bidragande orsak kan också vara att fler seniorer reser, då vissa äldre kan ha ett större vårdbehov, säger Caroline Uliana.

För att man ska kunna vara trygg i att hälsan klarar en längre tripp och att man har en försäkring som täcker eventuella missöden ingår det hos If en medicinsk förhandsbedömning för den som är över 70 år gammal och vill förlänga sin reseförsäkring till att gälla längre än de 45 dagar som ingår i hemförsäkringen.

Att råka ut för något utomlands utan en hemförsäkring, där reseskyddet ingår, kan bli väldigt dyrt. Ett ambulansflyg hem från Thailand kostar över en miljon kronor medan att ligga på sjukhus i USA kan gå på över 250 000 kronor – per dygn.

– Hemförsäkringen är den viktigaste försäkringen man kan ha, den ger ett bra grundskydd för resan där bland annat sjukvård utomlands och hemresa ingår. Ska man vara borta längre än 45 dagar måste man komma ihåg att skaffa en tilläggsförsäkring innan avresan, säger Caroline Uliana.

Här är resmålen där svenskarna sökt vård för skada/sjukdom mest 2016:

Land Antal fall
Spanien 7 860
Thailand 4 051
USA 3 040
Turkiet 2 324
Grekland 1 814
Danmark 1 735
Kina 1 263
Cypern 1 128
Italien 1 124
Frankrike 869
Totalt 35 477

Så många svenskar sökte vård för skada/sjukdom på resan i varje åldersgrupp under 2016:

Ålder Antal skador
0-10 7 432
11-20 3 470
21-30 5 468
31-40 3 728
41-50 3 916
51-60 3 874
61-70 3 880
71-80 3 027
81-90 636
>90 46

Källa för båda tabellerna: SOS International

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login