Swedish Mining Innovation förstärker i Bergslagen

Av på 11 november, 2020

Bergslagen är ett starkt område relaterat till innovation inom gruv- och mineralnäringen med starka aktiva aktörer. För att stärka områdets möjligheter och knyta aktörerna i Bergslagen än närmre den nationella kraftsamlingen startar det nationella strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation upp en nod i området: Swedish Mining Innovation Bergslagen.

Mikael Ramström, Vice President Marketing – Digital Business på Epiroc Drills är en av initiativtagarna till satsningen.

Epiroc ser fram emot att genom Swedish Mining Innovation kunna stärka vårt samarbete med partners i Bergslagen. Vi satsar just nu stort på elektrifiering, automation och digitalisering, och på dessa områden finns det fortfarande mycket vi kan göra tillsammans, säger Mikael.

Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation är väldigt positiv till att man fått igång satsningen och har sett en tydlig viljeinriktning från aktörerna i området.

– Med en förlängd arm i Bergslagen tror vi att vi kan åstadkomma stor nytta relaterat till innovation inom gruv- och mineralindustri. Vi ser framför oss hur satsningen kan leda till att utveckla samverkansformer, framförallt genom högre engagemang från SME:er och större samverkan mellan akademi och industri, säger Jenny.

Swedish Mining Innovation Bergslagen kommer att bemannas av Lotta Sartz på Örebro Universitet och har en styrgrupp med representanter från Epiroc, Zinkgruvan, Örebro Universitet, Region Örebro och Swedish Mining Innovation som kommer att sätta inriktningen och stötta verksamheten.

– Förstudien visade oss att ökningen av AI, digitalisering och automatisering har en enorm potential för gruvsektorn. Att hitta synergier mellan våra regionala styrkor inom AI och automatisering, våra regionala behov från gruvsektorn och den nationella plattformen Swedish Mining Innovation kommer att leda till en win-win för hela Sverige. Vår medverkan i innovationsprogrammets projektledning visar tydligt vår gemensamma vilja och ambition att arbeta tillsammans, säger Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet.

Till grund för satsningen ligger den förstudie Swedish Mining Innovation genomförde under 2018 och som drevs av Epiroc, Zinkgruvan Mining, Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet. Förstudien resulterade i Innovationsagenda Bergslagen som visar på goda möjligheter för regionen och behovet av att kraftsamla klustret i Bergslagen och knyta det än närmre det nationella gruvinnovationssystemet.

Swedish Mining Innovation Bergslagen finansieras av Region Örebro, Örebro universitet, Epiroc Zinkgruvan Mining, Boliden och Swedish Mining Innovation.

Länet
Örebronyheter

Källa Swedish Mining Innovation

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in