All posts tagged "A-traktorer"

 • Regeringen vill att A-traktorer ska ha vinterdäck

  Regeringen vill öka säkerheten för A-traktorer genom att införa krav på vinterdäck. Det tekniska kravet anmäls nu till EU, med ambitionen att regeringen sedan ska kunna fatta beslut inför vintern. – Regeringen vill snabbt få åtgärder på...

  • Posted maj 11, 2023
  • 0
 • Nya möjligheter för A-traktorer

  EU-kommissionen presenterade i går ett förslag till nytt körkortsdirektiv som bland annat innehåller nya regler om körkort för vissa bilar som kan köras av ungdomar. – A-traktorn är både viktig och nödvändig för många ungdomar, framför allt...

  • Posted mars 2, 2023
  • 0
 • Nattens händelser från Polisen

  Nedan följer en kort sammanfattning av natten i Örebro län som kan summeras som lugn polisiärt sett. 01:14: En person ringde polisen om ungdomar som spelade hög musik från a-traktorer i anslutning till en skola i Fjugesta....

  • Posted januari 21, 2023
  • 0
 • Regeländringar för A-traktorer

  Förslag om regeländringar för A-traktorer skickas på remiss, de förslag om ändrade regler för A-traktorer som Transportstyrelsen tidigare presenterat skickas nu på remiss av regeringen. – Det är brådskande att öka trafiksäkerheten när det gäller A-traktorer. Regeringen...

  • Posted november 16, 2022
  • 0
 • Tredubbling av olyckor med A-traktorer

  Hittills i år har antalet olyckor i trafik, med A-traktorer ökat med 251 procent jämfört med 2018, visar försäkringsbolaget Ifs egen skadestatistik. Personskadorna har mer än fördubblats. Den 1 november väntas Transportstyrelsen presentera förslag på förändringar i...

  • Posted oktober 28, 2022
  • 0
 • Nästan 50 000 registrerade A-traktorer

  A-traktorerna fortsätter att öka kraftigt. På cirka 2½ år har antalet A-traktorer fördubblats och idag finns nära 50 000 registrerade A-traktorer. Förändrade regler som infördes i juli 2020 tros ligga bakom en stor del av ökningen. A-traktorer...

  • Posted juli 26, 2022
  • 0
 • Få bilar men många A-traktorer fick körförbud

  De nya besiktningsreglerna trädde i kraft den 20 maj. Det innebar att närmare 300 000 bilar fick besiktningsdatum tidigarelagt och skulle besiktas i maj månad. Dessutom infördes kontrollbesiktningskrav för landet A-traktorer. De riskerade körförbud om de inte...

  • Posted juni 5, 2018
  • 0
 • 620 A-traktorer i Örebro län riskerar körförbud

  Den 20 maj 2018 införs krav på kontrollbesiktning för A-traktorer, det innebär att över 15 000 A-traktorer måste besiktas under de närmaste åtta veckorna – annars väntar körförbud. Sammantaget i Sverige är det 15 783 A-traktorer som...

  • Posted mars 23, 2018
  • 0
 • Snart kommer nya enklare besiktningsregler

  Idag 20 maj 2018 börjar nya besiktningsregler att gälla, reglerna är en anpassning till EU-lagstiftningen och de berör cirka 4,5 miljoner fordonsägare. I glappet mellan de nya och gamla reglerna gäller det för fordonsägare att se upp...

  • Posted januari 20, 2018
  • 0