All posts tagged "Akademiska sjukhuset"

 • Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen

  Sömnapné drabbar cirka tre procent av den vuxna befolkningen, med ökad risk för högt blodtryck, stroke och diabetes. Kopplingen till ökad cancerrisk har varit omdiskuterad. Vissa patientstudier har visat ökad risk, men det har saknats forskning på...

  • Posted oktober 28, 2023
  • 0
 • Nya immunterapier mot lymfom inger hopp

  Allt fler tumörsjukdomar i lymfsystemet (lymfom) kan behandlas med immunterapi. I våras godkändes CAR-T-celler som behandling vid återfall i mantelcellslymfom och studier pågår med bispecifika antikroppar. I praktiken innebär det att patienter redan kommer i fråga för...

  • Posted september 17, 2023
  • 0
 • Akademiska sjukhuset först i Sverige med internationell ackreditering

  Akademiska sjukhuset först i Sverige med internationell ackreditering, som Centre of Excellence för kirurgisk behandling av äggstocks- och livmoderkroppscancer. Som första verksamhet i Sverige får Akademiska sjukhuset en internationell ackreditering som Centre of Excellence inom kirurgisk behandling...

  • Posted juli 11, 2023
  • 0
 • Magnetstimulering effektiv för svårbehandlad depression

  Magnetstimulering som rutinbehandling är effektiv för svårbehandlad depression, sedan en tid tillbaka erbjuds magnetstimulering av hjärnan inom rutinsjukvården till patienter med svårbehandlad depression. I en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset har forskare utvärderat den vanligast förekommande...

  • Posted mars 6, 2023
  • 0
 • Akademiska vill skapa nationell samsyn kring forskningssjuksköterskors roll och kompetens

  Akademiska sjukhuset startar nationell projektgrupp tillsammans med landets universitetssjukhus för att skapa en kompetensmodell för forskningssjuksköterskor. Främsta syftet är att tydliggöra gruppen och stärka deras roll inom sjukvården. – Forskningssjuksköterskor är helt avgörande för att säkerställa inte...

  • Posted februari 13, 2020
  • 0
 • Låginflammatorisk kost prövas mot barnreumatism

  Traditionellt har inflammatorisk ledsjukdom hos barn och tonåringar behandlats med läkemedel för att dämpa smärta och inflammation, men även med träning av rörlighet och styrka. I en studie på Akademiska sjukhuset prövas så kallad låginflammatorisk kost som...

  • Posted oktober 13, 2019
  • 0
 • Rutinmässiga genanalyser ger mer träffsäker behandling vid bröstcancer

  Akademiska ligger långt framme när det gäller rutinmässiga genanalyser av bröstcancer. Tack vare genanalyserna blir både diagnostik och behandling mer träffsäkra. Svaren avgör bland annat om en patient behöver cytostatika eller inte och om det är lämpligt...

  • Posted september 29, 2019
  • 0
 • Forskningsstudie ska förbättra tidig upptäckt av förlossningsdepression

  Mer än var tionde nybliven mamma drabbas av förlossningsdepression, men långtifrån alla fångas in av vården och får rätt stöd. Förutom att själv må dåligt får många svårt att knyta an till sitt nyfödda barn. Som resultat...

  • Posted november 8, 2018
  • 0
 • Appen Snorkelövningar ska hjälpa unga i kris

  Barn- och ungdomspsykiatrin på Akademiska sjukhuset har lanserat en ny version av appen Snorkelövningar, som vänder sig till unga i kris. Här kan man få tips på övningar och träning vid nedstämdhet, oro/ångest, stress och självdestruktivt beteende....

  • Posted juni 5, 2018
  • 0
 • Akademiska får odla fram hud för transplantation av svårt brännskadade

  Som första sjukhus i Sverige har Akademiska fått tillstånd av Läkemedelsverket att odla fram hud för transplantation vid svåra brännskador, målgruppen är patienter med mycket stora hudförluster där kvarvarande frisk hud inte räcker för gängse behandling. –...

  • Posted november 25, 2017
  • 0