Akademiska får odla fram hud för transplantation av svårt brännskadade

By on 25 november, 2017
Som första sjukhus i Sverige har Akademiska fått tillstånd av Läkemedelsverket att odla fram hud för transplantation vid svåra brännskador.

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska fått tillstånd av Läkemedelsverket att odla fram hud för transplantation vid svåra brännskador, målgruppen är patienter med mycket stora hudförluster där kvarvarande frisk hud inte räcker för gängse behandling.

Godkännandet är oerhört betydelsefullt. För många patienter med omfattande hudförluster är framodling av hud för transplantation det sista halmstrået, en viktig del i en livräddande behandling där ytterst få alternativ finns till buds, säger Alexandra Karström, avdelningschef för vävnadsinrättningen och kvalitetsansvarig inom plastik- och käkkirurgi. 

Hon framhåller också att tillståndet är viktigt med tanke på att Akademiska är ett av två universitetssjukhus med nationellt ansvar för vård av svårt brännskadade patienter. Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset i Linköping har sedan 2010 ett så kallat rikssjukvårdsuppdrag för denna vård.

Den gängse behandlingen vid allvarliga brännskador, då stora hudpartier skadats, är att man flyttar frisk hud i tunna sjok till skadade områden och upprepar denna procedur tills alla sår är läkta. Men ibland räcker inte den friska huden för sådan behandling. 

På Akademiska sjukhuset har man sedan mitten av 1990-talet utfört behandlingar med hud som framodlats från patientens egna hudceller. Det innebär att man tar en liten vävnadsbiopsi med frisk hud och utifrån patientens egna hudceller odlar fram önskad mängd hud för transplantation till skadade kroppsdelar. 

Tidigare var Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsynsmyndighet och godkände verksamheten. Men förra året övergick ansvaret till Läkemedelsverket. Enligt EU:s regelverk betraktas den framodlade huden som ett läkemedel, en så kallad ATMP produkt (Advanced Therpautic Medicinal Product), eftersom cellantalet expanderar kraftigt. Akademiska sjukhuset ansökte om tillverkningstillstånd i augusti 2016. I maj 2017 gjorde Läkemedelsverket en inspektion och tillståndet beviljades i mitten av november.

FAKTA: Framodling av hud från patientens hudceller (keratinocyter)
* En vävnadsbiopsi, stor som ett frimärke, tas från frisk oskadad hud hos patienten. * Keratinocyter, cellerna i överhuden, isoleras i sjukhusets renrumsanläggning.
* Odling av cellerna sker in vitro under cirka fyra veckor, då den första transplantationen sker.
* Därefter finns celler redo att transplanerateras till patienten med cirka en veckas mellanrum ytterligare några gånger tills patientens sår är läkta.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login