All posts tagged "Åklagarmyndigheten"

 • Polis ska få utfärda böter på plats

  Riksåklagaren har beslutat att polisen ska få utfärda böter på plats för dels den som spelar hög och störande musik, dels den som kör vattenskoter så att det stör. Nyordningen gäller från den 1 juli. Riksåklagaren har...

  • Posted juni 28, 2021
  • 0
 • Lägesrapport i Örebroärende

  Åklagaren lämnar en kort lägesrapport i det ärende där en person, som nyligen dömts av hovrätten för mord, hittades död i Örebrotrakten. En man hittades fredag den 28 maj avliden under sådana omständigheter att det kunde misstänkas...

  • Posted juni 1, 2021
  • 0
 • Hemlig dataavläsning avgörande verktyg för Polismyndigheten

  Åklagarmyndigheten och samverkande myndigheter har i dag lämnat den årliga redovisningen över användning av hemliga tvångsmedel. I år redovisas även hemlig dataavläsning, HDA, som är ett viktigt verktyg för att kunna klara upp fler brott. – Erfarenheterna...

  • Posted juni 1, 2021
  • 0
 • Svårutredda brott ökar stort

  Åklagarmyndigheten har i dag lämnat sin årsredovisning till regeringen, av den framgår bland annat att antalet ärenden som kommit in till myndigheten ökat. Det gäller särskilt de grova och svårutredda brotten, antalet anställda har också ökat. Antalet...

  • Posted februari 23, 2021
  • 0
 • Svårutredda brott ökar stort

  Åklagarmyndigheten har i dag lämnat sin årsredovisning till regeringen. Av den framgår bland annat att antalet ärenden som kommit in till myndigheten ökat. Det gäller särskilt de grova och svårutredda brotten. Antalet anställda har också ökat. Antalet...

  • Posted februari 22, 2021
  • 0
 • Åklagarrevisorer ska följa pengarna

  Under våren ska Åklagarmyndigheten anställa åtta stycken åklagarrevisorer. Det är ett led i satsningen att komma åt pengar från kriminella personer. ​En åklagarrevisors huvuduppgift är att biträda åklagarna med att spåra och säkra pengar och andra tillgångar...

  • Posted februari 16, 2021
  • 0
 • Person åtalas för spridning av uppgifter om militära anläggningar

  En 42-årig man har i dag, fredag den 5 februari åtalats i Örebro tingsrätt misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Personen misstänks för att själv och tillsammans med andra ha spridit hemliga och känsliga uppgifter...

  • Posted februari 5, 2021
  • 0
 • Beslut om böter för brott mot pandemilagen

  Riksåklagaren har beslutat att brott mot föreskrifter som kan komma att meddelas med anledning av den tillfälliga covid-19-lagen ska innebära 2 000 kronor i ordningsbot. I förra veckan skickade riksåklagaren ut ett förslag på remiss om att polisen...

  • Posted januari 18, 2021
  • 0
 • Böter på 2 000 kronor för den som överträder vissa regler i pandemilagen

  Riksåklagaren föreslår att överträdelser av vissa föreskrifter som kan komma att meddelas enligt den tillfälliga covid-19-lagen ska ge 2 000 kronor i böter vid ordningsbot som utfärdas av polisen. Den 8 januari fattade riksdagen beslut om den tillfälliga...

  • Posted januari 12, 2021
  • 0
 • Chile – den nationella polisen måste utredas för människorättsövergrepp

  Åklagarmyndigheten i Chile måste se till att personer med chefsansvar inom Chiles nationella polisstyrka utreds när det gäller deras ansvar för de människorättsövergrepp som begicks under förra årets demonstrationer. Den uppmaningen kommer Amnesty International med i en...

  • Posted oktober 17, 2020
  • 0