All posts tagged "Anmälningar"

 • Antalet anmälda brott ökade under 2023

  Under 2023 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är fyra procent fler än 2022, det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2023 som publiceras idag. Åren 2021 och 2022 minskade de anmälda brotten totalt sett, men...

  • Posted januari 25, 2024
  • 0
 • Missing People bistår Polisen i allt högre utsträckning

  Av de 568 anmälningar om försvunna personer som den ideella sökorganisationen Missing People fick in under 2023 var 36 så kallade LSO-ärenden, vilket är en ökning med över 40 procent jämfört med 2022. Ett LSO-ärende är då polisen...

  • Posted januari 11, 2024
  • 0
 • Ökning av anmälda försvinnanden till Missing People

  Under tredje kvartalet 2023 fick den ideella sökorganisationen Missing People in 164 anmälningar om försvunna personer i Sverige, det är en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Av dessa 164 ärenden som Missing...

  • Posted oktober 15, 2023
  • 0
 • Mycket svårt att få någon fälld för grov fridskränkning

  Mycket svårt att få någon fälld för grov fridskränkning mot barn, endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta...

  • Posted juni 1, 2023
  • 0
 • Mystiskt pulver inkom till Länsstyrelsen Örebro län (Uppdatering)

  Regional insats med anledning av anmälningar om pulver som inkommit till flera länsstyrelser, varav Länsstyrelsen Örebro län. Minst ett tiotal länsstyrelser är drabbade. Inga kända personskador är anmälda, det pågår insatser i flera regioner. I region Bergslagen...

  • Posted mars 29, 2023
  • 0
 • Antalet anmälda brott minskade under 2022

  Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott...

  • Posted januari 22, 2023
  • 0
 • Nära 50 000 vill skriva högskoleprovet i höst

  Totalt 49 762 personer hade anmält sig till höstens högskoleprov när anmälan stängde vid midnatt den 23 augusti. Provet genomförs på hundratalet orter i Sverige och i Mariehamn på Åland den 23 oktober. – Intresset för att...

  • Posted augusti 28, 2022
  • 0
 • Fortsatt ökning av antalet anmälningar till DO

  Ökningen av antalet anmälningar som inkommer till DO fortsatte under 2021. Det visar den årliga statistikrapporten som presenteras idag. Antalet anmälningar är det klart högsta de senaste sju åren och indikerar att anmälningsbenägenheten om upplevd diskriminering i...

  • Posted april 1, 2022
  • 0
 • Många anmäler bluffakturor

  I regionen har vi på kort tid har vi fått in många anmälningar om bluffakturor, kontrollera din faktura noggrant för att försäkra dig om att den verkligen överensstämmer med något du köpt. Gör så här om du...

  • Posted november 26, 2020
  • 0
 • Ungas anmälningar av hat och hot på nätet ökar

  En ny studie från Statens medieråd visar att andelen unga som anmält hot och hat på sociala medier har ökat. – Resultaten är viktiga för att förstå omfattningen av problemet, säger Anette Novak, Statens medieråds direktör. Bland...

  • Posted maj 24, 2019
  • 0