Ökning av anmälda försvinnanden till Missing People

By on 15 oktober, 2023
Arkivbild

Under tredje kvartalet 2023 fick den ideella sökorganisationen Missing People in 164 anmälningar om försvunna personer i Sverige, det är en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år.

Av dessa 164 ärenden som Missing People hanterade under månaderna juli-augusti 2023 ledde 66 till sökinsatser, varav 39 med allmänhetens hjälp, runt om i Sverige. Sammantaget lade 1 796 frivilliga och volontärer ner närmare 16 000 timmar på dessa sökinsatser.

– Det är fantastiskt att se detta enorma engagemang. Dels från alla som anmäler sig till våra sökinsatser och de volontärer som viger stora delar av sin fritid för att driva och utveckla sökinsatserna i Missing Peoples regi. Dels från alla de som bidrar ekonomiskt så att vi kan finnas till som organisation och arbeta för att så många som möjligt hittas, säger Bertil Jungmar, styrelseordförande i Missing People Sweden.

Flest försvinnanden skedde liksom tidigare i åldersgruppen 11-15 år (31), närmast följt av gruppen 31-35 år (20). Majoriteten, 59 procent, var män, vilket följer tidigare mönster.

Antalet så kallade LSO-ärenden, då polisen ber om snabb hjälp när risken bedöms vara fara för någons liv, fördubblades till 14 ärenden jämfört med samma period i fjol.

 Mer än hälften, 63 procent, av ärendena fick ett glädjande avslut då personen hittades vid liv. 18 procent fick ett tragiskt avslut, medan resterande hade en oklar utgång.

 Missing Peoples jour, som tar emot efterlysningarna och fördelar sökuppdragen, bemannas av volontärer dygnet runt alla dagar i veckan. Under kvartalet hanterades 2 386 samtal, vilket i genomsnitt innebar drygt ett samtal per timme.

Fakta

• Missing People består av ett 20-tal regionala insatsgrupper och täcker i stort sett hela landet.

• Förutom cirka 300 utbildade aktiva volontärer finns ytterligare närmare 80 000 frivilliga personer i organisationens sökarregister.

• Missing People har ett nära samarbete med polis, socialtjänst och andra myndigheter och genomför inga sökinsatser utan att först fått polisens godkännande.

• Organisationen får inget statligt stöd utan bygger helt på frivillighet och ideellt arbete och finansieras med hjälp av medlemskap, bidrag från allmänheten och företagssponsring.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Missing People

You must be logged in to post a comment Login