All posts tagged "Arbetskraftsinvandring"

 • Bristande insikt hos regeringen

  Regeringen har nu meddelat att man ser arbetskraftsinvandringen som ett problem snarare än en kritisk resurs, förutom när det gäller högkvalificerad kompetens till industrin. Att de gröna näringarna ska sätta sin förhoppning till att en myndighetsanalys ska...

  • Posted februari 19, 2023
  • 0
 • Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

  Regeringen har beslutat om tilläggs­direktiv till Utred­ningen om en behovs­prövad arbets­krafts­invandring. Syftet är att dels skärpa villkoren för arbets­krafts­invand­ringen, dels främja den hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invandringen. – Sverige ska värna och förbättra reglerna för den kvalifi­cerade och hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invand­ringen....

  • Posted februari 17, 2023
  • 0
 • Förslag på höjt försörjningskrav vid invandring av arbetskraft

  Regeringen avser inom kort att besluta en lagrådsremiss som gäller höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare, förslaget syftar till att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner. Det nuvarande regel­verket har under­lättat för oseriösa arbets­givare...

  • Posted juni 9, 2022
  • 0
 • Parlamentet kräver nya EU-regler för att främja laglig arbetskraftsinvandring

  Förslag för att underlätta laglig arbetskraftsinvandring till Europa behövs före slutet av januari 2022 för att klara av utmaningen med en åldrande befolkning och kompetensbrist. En EU-talangreserv för att matcha arbetssökandes profiler med EU-baserade arbetsgivare Ett särskilt...

  • Posted november 26, 2021
  • 0