All posts tagged "Arbetslivet"

 • Stress och oro dubbelt så vanligt i grupper

  Stress och oro dubbelt så vanligt i grupper som står utanför arbetslivet. Många i befolkningen upplever stress, ängslan, oro eller ångest, och vanligast är detta bland de som inte arbetar. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndighetens nationella befolkningsundersökning,...

  • Posted januari 31, 2023
  • 0
 • Studenternas syn på arbetslivet

  Intressanta arbetsuppgifter, möjlighet att göra karriär och samhällsnytta ligger högt på listan när studenterna letar efter sin framtida arbetsgivare. Drivet hos dagens studenter är påtagligt när de berättar om sina förväntningar på kommande anställningar och kollegor. Och...

  • Posted januari 18, 2023
  • 0
 • Tufft att vara chef i det nya normala arbetslivet

  Distansarbetet är här för att stanna, men vad krävs för att det ska fungera? Fler än sex av tio chefer (64 %) tror att sammanhållningen mellan medarbetare och organisationskulturen påverkas negativt av distansarbetet. Hur påverkas organisationens förmåga...

  • Posted oktober 18, 2022
  • 0
 • Plantagen och Jobbentrén är en dörröppnare till arbetslivet

  Genom samarbetet med Jobbentrén ger Plantagen nyanländamöjlighet att få ett första jobb och därmed komma in i arbetslivet. Samarbetsprojektet genomförs nu för tredje året i rad och utökas med att Plantagen söker ännu fler personer. Jobbentrén är...

  • Posted februari 12, 2022
  • 0
 • En mentor kan vara vägen ut i arbetslivet för våra studenter

  Nu öppnar anmälan till Mentor Match – Örebro universitets mentorskapsprogram som matchar studenter med mentorer från företag som Google, Swedbank och Volvo. – Förra året blev ett rekordår, säger Tim Stubbings på Örebro universitet. Hela ett hundra...

  • Posted september 24, 2021
  • 0
 • Yngre minst tillfreds med arbetslivet under corona

  Yngre medarbetare har svårast att arbeta på distans. Det visar den hittills största studien av svenskarnas arbetstillvaro under coronapandemin. Varannan under 25 år uppger att de arbetar mindre effektivt utanför sin ordinarie arbetsplats, vilket står i stor...

  • Posted juni 21, 2020
  • 0
 • Stora framgångar inom verksamhetsområdet lyfter Örebro

  De senaste åren har kommunen sålt mark till ett hundratal verksamheter i Örebro, genom utvecklingen har dessutom omkring 2 600 nya arbetstillfällen skapats. Ingång till arbetslivet Under åren 2013-2017 har Örebro kommun sålt mark till 115 verksamheter...

  • Posted maj 16, 2018
  • 0
 • Brott i arbetslivet vanligare i kvinnodominerade yrken

  Utsatthet för brott i arbetslivet skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Den är större inom kvinnodominerade yrken, men få av brotten polisanmäls. Utsatthet för yrkesrelaterade brott mot person har ökat från 2,5 procent till 4,0 procent under...

  • Posted mars 26, 2018
  • 0
 • Mer arbetslivsforskning behövs

  Forskningen om arbetsliv i Sverige har varit åsidosatt och fått minskad tilldelning av offentliga medel de senaste decennierna. Något som kan påverka säkerheten och arbetsmiljöarbetet i Sverige. Det visar en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet. –...

  • Posted januari 4, 2015
  • 0