All posts tagged "Återinfört"

  • Återinförd tillfällig gränskontroll vid inre gräns

    Regeringen har igår beslutat om gräns­kontroll vid Sveriges inre gräns från och med den 12 november i år till och med den 11 maj 2023, beslutet baseras på regeringens bedöm­ning att det finns ett allvarligt hot mot...

    • Posted november 11, 2022
    • 0