All posts tagged "Avgörande"

 • Lokala faktorer avgörande för att kunna förebygga brott

  Lokala faktorer avgörande för att kunna förebygga brott, visar ny avhandling. Det räcker med att räkna tidigare brott, för att förutse nya brott inom ett mindre område. Den slutsatsen drar Maria Camacho Doyle i sin doktorsavhandling i kriminologi....

  • Posted december 28, 2023
  • 0
 • En god och jämlik hälsa i hela befolkningen

  En god och jämlik hälsa i hela befolkningen är avgörande för vår pandemiberedskap. Folkhälsomyndigheten ser svagheter i Sveriges nuvarande smittskyddslagstiftning, i samhällets förmåga att skapa förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen, och i förmågan att...

  • Posted maj 14, 2023
  • 0
 • Prioritering av energiintresset och lösningar för samexistens

  Prioritering av energiintresset och lösningar för samexistens avgörande för utbyggnad av havsbaserad vindkraft, nu redovisas det uppdrag som utgör första steget i arbetet med att uppdatera havsplanerna med nya områden för energiutvinning. Energimyndigheten konstaterar att det krävs...

  • Posted april 4, 2023
  • 0
 • Småprat under fikat avgörande för hållbarhet på jobbet

  Småpratet under fikapauserna är avgörande för att de anställda ska verka för hållbarhet på jobbet, det visar Leanne Johnstone i sin doktorsavhandling i företagsekonomin vid Örebro universitet. – Det finns en allmän uppfattning om att regler och...

  • Posted januari 25, 2023
  • 0
 • Färskvatten är avgörande för att lyckas

  Färskvatten är avgörande för att lyckas med klimatåtgärder, för att nå klimatmålen krävs bättre hantering av redan knappa vattenresurser, enligt en ny rapport som släpps under klimattoppmötet COP27 i Egypten. Politiska beslut utan rätt kunskapsunderlag kan äventyra...

  • Posted november 9, 2022
  • 0
 • Tillfälliga statsbidrag avgörande för regionens resultat

  Tillfälliga statsbidrag för pandemin ligger bakom ett högt ekonomiskt resultat 2020 för Region Örebro län, ett preliminärt resultat på + 530 miljoner kronor redovisades vid dagens sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott. Pandemin har påverkat regionernas verksamheter och ekonomi...

  • Posted januari 19, 2021
  • 0