Småprat under fikat avgörande för hållbarhet på jobbet

By on 25 januari, 2023
Småprat i fikarummet är viktigt för hållbarhet på arbetsplatser visar Leanne Johnstone i sin doktorsavhandling.
Foto: Maria Elisson

Småpratet under fikapauserna är avgörande för att de anställda ska verka för hållbarhet på jobbet, det visar Leanne Johnstone i sin doktorsavhandling i företagsekonomin vid Örebro universitet.

– Det finns en allmän uppfattning om att regler och policy är tillräckligt för att individerna inom organisationen ska agera för hållbarhet. Jag kan visa att så inte är fallet utan att det krävs mer än formella kontroller för att påverka de anställda, säger Leanne Johnstone.

I avhandlingen framgår att anställda i sin vardag på jobbet agerar för hållbarhet av flera anledningar.

– Många drivs av personlig och känslomässig övertygelse, både för social hållbarhet och för miljön. Kolleger och familj spelar en stor roll, säger Leanne Johnstone.

Informella relationer

Slutsatsen är att företag och andra organisationer måste bygga insatser för hållbarhet på de informella relationer, erfarenheter och den kompetens som finns bland de anställda. På så sätt kan målen förverkligas.

Det är till och med så att den formella organisationen kan mörka individernas ansvar för hållbarhet, visar avhandlingen.  Resultatet pekar i stället på att små dagliga förändringar hos de anställda spelar roll för hela verksamhetens väg mot hållbarhet.

– Jag kan bekräfta tidigare forskning om att anställda agerar som interna aktivister för att förändra ohållbara beteenden.  Dessa nyckelpersoner visar på hur var och ens små förändringar kan bidra till helheten, säger Leanne Johnstone.

Hon ser resultatet i avhandlingen som en markering av hur det personliga ansvaret vi har för hållbarhet – både för miljön och socialt – måste samspela med organisationen av arbetsplatser.

– I organisationer finns generellt inte utrymme för individuella initiativ. Men för att övergången till hållbarhet ska fungera krävs det att den formella organisationen tar till vara individernas erfarenheter, värderingar och ideologier för att i grunden ändra beteende på arbetsplatsen, säger Leanne Johnstone.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet
Text och foto: Maria Elisson

You must be logged in to post a comment Login