All posts tagged "Bakterier"

 • Ny klass av antibiotika effektiv mot multiresistenta bakterier

  Bakteriers motståndskraft mot antibiotika är ett växande hot mot människors hälsa. I en artikel i den vetenskapliga tidskriften PNAS presenterar Umeåforskaren Fredrik Almqvist och hans kollegor en ny sorts antibiotika som effektivt dödar svårbekämpade bakterier. – Det...

  • Posted oktober 24, 2022
  • 0
 • Kemikalier försvagar vårt immunförsvar

  Kemikalier försvagar vårt immunförsvar – och gör bakterier starkare. Kemikalier gör inte bara vårt immunförsvar svagare, de gör också bakterier starkare. Det blir en dubbel effekt. Det skriver forskare vid Örebro universitet, som undersökt PFAS-kemikalier, i tidskriften Environmental...

  • Posted oktober 20, 2022
  • 0
 • Sambandet mellan diabetes och urinvägsinfektioner

  Sänkt immunförsvar och återkommande infektioner är vanligt vid typ 1- och typ 2-diabetes. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att personer med diabetes har lägre nivåer av den antimikrobiella peptiden psoriasin, som ingår i kroppens immunförsvar, vilket...

  • Posted september 25, 2022
  • 0
 • Hos igelkottar skapas resistenta bakterier naturligt

  I en vetenskaplig artikel har SVA visat på ledtrådar till på vilket sätt och i vilka miljöer antibiotikaresistens uppstår i naturen, utan mänsklig inblandning. Hos flertalet igelkottar finns antibiotikaresistenta bakterier på huden, och hos en del av...

  • Posted augusti 5, 2021
  • 0
 • Vi fortsätter att utreda varför det fanns bakterier i vårt vatten

  Vi har fortfarande inte hittat källan till bakterierna, men fortsätter vår felsökning. Det är viktigt för att förhindra att det inte kommer bakterier i vårt vatten igen av samma orsak. I felsökningsarbetet måste vi förhålla oss till...

  • Posted december 5, 2019
  • 0
 • Lokala bakterier renar avloppsvatten effektivare

  Bakterier som renar avloppsvatten är inget nytt. De används redan för att få bort kvävet från urinen, eftersom kvävet kan orsaka övergödning i sjöar och hav. För drygt 20 år sedan upptäcktes en bakterie som kan göra...

  • Posted juli 8, 2019
  • 0
 • Antibiotikan räddar liv – nu måste den skyddas

  Varje år dör 33 000 personer i Europa som en följd av antibiotikaresistenta bakterier. Det vill Region Örebro län och flera andra europeiska myndigheter och organisationer råda bot på genom att skydda antibiotikan. Varje sekund, minut och...

  • Posted november 13, 2018
  • 0
 • PCR-teknik visar snabbare vilken bakterie som orsakat sepsis

  Infektionsläkare Ingrid Ziegler har i sin forskning vid Region Örebro län använt PCR-teknik för att påvisa bakterier i blodet vid sepsis, förr kallat blodförgiftning. På bara några timmar går det att få svar på vilken bakterie som angripit...

  • Posted oktober 3, 2018
  • 0
 • Skydda dig och dina barn från magsjuka i sommar

  Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier, oftast blir vi smittade via mat och vatten men vi kan ibland också smittas vid gårdsbesök. Det finns enkla sätt att minska risken att...

  • Posted juli 9, 2018
  • 0
 • Antibiotikaresistens kan orsakas av små mängder antibiotika

  Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett globalt och växande problem inom sjukvården, för att kunna undvika ytterligare resistensutveckling är det viktigt att förstå var och hur antibiotikaresistens hos bakterier uppstår. Ny forskning från Uppsala universitet...

  • Posted april 29, 2018
  • 0