Ny klass av antibiotika effektiv mot multiresistenta bakterier

By on 24 oktober, 2022
Foto: Umeå universitet

Bakteriers motståndskraft mot antibiotika är ett växande hot mot människors hälsa. I en artikel i den vetenskapliga tidskriften PNAS presenterar Umeåforskaren Fredrik Almqvist och hans kollegor en ny sorts antibiotika som effektivt dödar svårbekämpade bakterier.

– Det här är starten på en ny klass av antibiotiska substanser som fungerar på väldigt många bakterier som förknippas med vårdrelaterade infektioner, som man även brukar kalla sjukhussjuka, till exempel VRE och MRSA, säger Fredrik Almqvist.

Fredrik Almqvist är professor vid Kemiska institutionen vid Umeå universitet och har sedan slutet av 1990-talet forskat om nya alternativ till antibiotika.

Fungerande antibiotika är avgörande för att rädda liv inom till exempel kirurgi, cancerbehandling och intensivvård, men också för att behandla vanliga sjukdomar som klamydia eller lunginflammation. Men i takt med att antibiotikaresistensen ökar tickar klockan för forskarvärlden.

– Antibiotikaresistens är listat av WHO som en av planetens största utmaningar. Man pratar om att det är i paritet med klimathotet, säger Fredrik Almqvist.

Studier som gjorts vid Umeå universitet och Washington university i St. Louis kan vara en viktig pusselbit i kampen mot de farliga bakterierna. Den nya klassen antibiotika, som forskarna kallar GmPcider, bekämpar så kallade Gram-positiva bakterier. Enligt studierna är de effektiva på egen hand, men förhöjer även effekten när de kombineras med redan existerande antibiotika.

– Det här är frukten av ett långt samarbete mellan kemister och molekylärbiologer i Umeå och teamet i St. Louis som leds av professor Scott Hultgren. Det är en ynnest att få jobba tillsammans med så många fantastiska forskare, säger Fredrik Almqvist.

Forskningen visar att GmPciderna inte bara kan stoppa bakterierna från att försöka sig, utan även döda bakterier som inte är under tillväxt. Något som annan antibiotika ofta har svårt att göra.

Fredrik Almqvist är väldigt hoppfull över resultaten som publicerats i den ansedda tidskriften PNAS.

– Det här är ett första steg, en ny klass som har spännande egenskaper, och nu jobbar vi såklart vidare för att de här ska gå att utveckla till något som också kan hjälpa människor framöver. Vårt mål är att komma till en substans som bakterierna inte lätt blir resistenta mot, säger han.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Umeå universitet

You must be logged in to post a comment Login