All posts tagged "Bakterier"

 • Hos igelkottar skapas resistenta bakterier naturligt

  I en vetenskaplig artikel har SVA visat på ledtrådar till på vilket sätt och i vilka miljöer antibiotikaresistens uppstår i naturen, utan mänsklig inblandning. Hos flertalet igelkottar finns antibiotikaresistenta bakterier på huden, och hos en del av...

  • Posted augusti 5, 2021
  • 0
 • Vi fortsätter att utreda varför det fanns bakterier i vårt vatten

  Vi har fortfarande inte hittat källan till bakterierna, men fortsätter vår felsökning. Det är viktigt för att förhindra att det inte kommer bakterier i vårt vatten igen av samma orsak. I felsökningsarbetet måste vi förhålla oss till...

  • Posted december 5, 2019
  • 0
 • Lokala bakterier renar avloppsvatten effektivare

  Bakterier som renar avloppsvatten är inget nytt. De används redan för att få bort kvävet från urinen, eftersom kvävet kan orsaka övergödning i sjöar och hav. För drygt 20 år sedan upptäcktes en bakterie som kan göra...

  • Posted juli 8, 2019
  • 0
 • Antibiotikan räddar liv – nu måste den skyddas

  Varje år dör 33 000 personer i Europa som en följd av antibiotikaresistenta bakterier. Det vill Region Örebro län och flera andra europeiska myndigheter och organisationer råda bot på genom att skydda antibiotikan. Varje sekund, minut och...

  • Posted november 13, 2018
  • 0
 • PCR-teknik visar snabbare vilken bakterie som orsakat sepsis

  Infektionsläkare Ingrid Ziegler har i sin forskning vid Region Örebro län använt PCR-teknik för att påvisa bakterier i blodet vid sepsis, förr kallat blodförgiftning. På bara några timmar går det att få svar på vilken bakterie som angripit...

  • Posted oktober 3, 2018
  • 0
 • Skydda dig och dina barn från magsjuka i sommar

  Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier, oftast blir vi smittade via mat och vatten men vi kan ibland också smittas vid gårdsbesök. Det finns enkla sätt att minska risken att...

  • Posted juli 9, 2018
  • 0
 • Antibiotikaresistens kan orsakas av små mängder antibiotika

  Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett globalt och växande problem inom sjukvården, för att kunna undvika ytterligare resistensutveckling är det viktigt att förstå var och hur antibiotikaresistens hos bakterier uppstår. Ny forskning från Uppsala universitet...

  • Posted april 29, 2018
  • 0
 • KTH-forskare jobbar med nytt preventivmedel

  Lider du av en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom eller känner du någon som gör det? Forskare vid bland annat KTH har forskat om mänskliga slemhinnor och utvecklat ett biobaserad material som i framtiden förhoppningsvis kan göra livet enklare...

  • Posted mars 25, 2018
  • 0
 • Lokalt – Skydda antibiotikan den räddar liv

  Antibiotika räddar liv, men när de resistenta bakterierna ökar utgör de ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt för att skydda antibiotikan så att den kan...

  • Posted november 18, 2016
  • 0