Lokalt – Skydda antibiotikan den räddar liv

By on 18 november, 2016

Antibiotika räddar liv, men när de resistenta bakterierna ökar utgör de ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt för att skydda antibiotikan så att den kan användas när den verkligen behövs.

Antibiotika används mot sjukdomar som orsakas av bakterier. Men bakterierna blir motståndskraftiga om antibiotika används för mycket eller på fel sätt. Så kallad antibiotikaresistens innebär att vissa sjukdomar inte längre kan behandlas lika lätt.

Alla kan göra en insats för att skydda antibiotikan så att den inte blir resistent mot bakterier, på så sätt kan vi fortsätta att använda antibiotika för att rädda liv även i framtiden, säger Hans Fredlund, Region Örebro läns smittskyddsläkare.

Hjälp till att skydda antibiotikan
Antibiotikaresistens är ett stort problem på flera håll i världen, och nu börjar den också bli ett problem här i Sverige. Ett stort ansvar för att komma till rätta med problemet vilar på politiker, myndigheter, sjukvården, djurindustrin och forskare med flera. Men även som enskild person kan du bidra till att skydda antibiotikan genom att:

  • Tvätta händerna för att undvika smitta.
  • Prata med en läkare eller en veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket.

Antibiotika till de som behöver
Region Örebro län arbetar i samverkan med många andra myndigheter och organisationer kontinuerligt mot antibiotikaresistens. Ju mindre antibiotika som förskrivs, desto mindre risk är det att multiresistenta bakterier sprids. Antibiotikaförskrivningen i Örebro län har under flera år minskat, men år 2015 stannade minskningen upp. Prognosen för år 2016 pekar dock på lägre antal recept än 2015.

Vårt mål är att få en adekvat antibiotikaförskrivning, det vill säga att vi ger antibiotika till de som behöver medan vi avstår från att ge dem som inte behöver. Vi måste skydda den antibiotika som fungerar i den moderna sjukvården, för det är inga nya antibiotika på gång, säger Hans Fredlund.

I dag, den 18 november, är det den Europeiska antibiotikadagen. I samband med det uppmärksammar Region Örebro län under en veckas tid, tillsammans med andra myndigheter och organisationer budskapet ”Skydda antibiotikan”.

Läs mer här!

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login