Alla inlägg taggade "Behörighet"

 • Andelen behöriga lärare ökar

  Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan, jämfört med föregående läsår. Högst andel behöriga lärare finns i förskoleklass. Samtidigt ökar antalet lärarassistenter kraftigt. Det visar Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2020/21....

  • Skrivet mars 25, 2021
  • 0
 • Behörigheten till gymnasieskolan ökar i alla elevgrupper

  Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolans nationella program har ökat med 1,3 procentenheter sedan förra året. 85,6 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 84,3 procent år 2019. Behörigheten har...

  • Skrivet september 27, 2020
  • 0
 • Andelen behöriga elever ökar trots corona

  Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökar jämfört med föregående läsår. Samtidigt har fler avgångselever i gymnasieskolan tagit examen inom tre år. Resultaten har därmed förbättrats i båda skolformerna, vilket tyder på att coronapandemin inte, som...

  • Skrivet juli 15, 2020
  • 0
 • Behörigheten bland lärare i NO-ämnen halkar efter i Örebro

  Inför Nobelveckan har Lärarförbundet tittat närmare på behörigheten bland gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen. Siffrorna visar att i merparten av landet halkar behörigheten bland lärare i NO-ämnen och matematik efter jämfört med andra ämneslärare. Örebro län är inget...

  • Skrivet december 10, 2019
  • 0
 • Fler elever behöriga till gymnasiet

  Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter sedan förra året. 84,4 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga jämfört med 82,5 procent 2017. Framför allt är det...

  • Skrivet september 30, 2018
  • 0