All posts tagged "Behörighet"

 • Andelen behöriga lärare ökar

  Andelen behöriga lärare ökar något, i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Högst andel behöriga lärare finns i förskoleklassen, medan de anpassade skolformerna har fortsatt låg andel behöriga lärare. Det visar Skolverkets statistik över pedagogisk...

  • Posted april 4, 2024
  • 0
 • Så många klarade grundskolan i Örebro kommun

  Åtta av tio elever i Örebro kommun gick ut grundskolan med behörighet till gymnasiets yrkesprogram förra året, ny statistik visar på stor regional ojämlikhet. – Den svenska skolan ger inte elever likvärdiga förutsättningar, säger Åsa Fahlén, ordförande...

  • Posted oktober 9, 2023
  • 0
 • Behörigheten till gymnasieskolan stabil

  Behörigheten till gymnasieskolan stabil sedan förra året, andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolans nationella program är i princip oförändrad. 85,2 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 85,0 procent år...

  • Posted september 28, 2023
  • 0
 • Tre av tio lärare saknar behörighet

  Lärarbehörigheten minskar till 70,8 procent. Det visar ny statistik från Skolverket, som Sveriges Lärare i dag analyserar på kommun- och länsnivå. – Det är en oroande utveckling för Sverige, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare....

  • Posted april 4, 2023
  • 0
 • 15 av 100 niondeklassare saknar gymnasiebehörighet

  15 procent av eleverna som lämnar årskurs nio saknar behörighet till gymnasiet, visar Skolverkets nya statistik. Andelen behöriga har minskat med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år. – Att femton av hundra elever som går ut nian...

  • Posted september 30, 2022
  • 0
 • Sju av tio lärare är behöriga i Örebro

  Lärarbehörigheten i Örebro kommun ligger kvar på 69 procent, vilket är under snittet för hela landet, det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet nu presenterar på kommun- och länsnivå över de senaste åtta åren. I oktober...

  • Posted april 2, 2022
  • 0
 • Fortsatt stor brist på behöriga lärare

  Det kommer att saknas omkring 12 000 behöriga lärare och förskollärare fram till år 2035, visar Skolverkets nya prognos. Störst väntas bristen bli på yrkeslärare inom gymnasieskolan och ämneslärare inom grundskolans årskurs 7–9. Men jämfört med tidigare...

  • Posted december 14, 2021
  • 0
 • Andelen behöriga lärare ökar

  Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan, jämfört med föregående läsår. Högst andel behöriga lärare finns i förskoleklass. Samtidigt ökar antalet lärarassistenter kraftigt. Det visar Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2020/21....

  • Posted mars 25, 2021
  • 0
 • Behörigheten till gymnasieskolan ökar i alla elevgrupper

  Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolans nationella program har ökat med 1,3 procentenheter sedan förra året. 85,6 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 84,3 procent år 2019. Behörigheten har...

  • Posted september 27, 2020
  • 0
 • Andelen behöriga elever ökar trots corona

  Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökar jämfört med föregående läsår. Samtidigt har fler avgångselever i gymnasieskolan tagit examen inom tre år. Resultaten har därmed förbättrats i båda skolformerna, vilket tyder på att coronapandemin inte, som...

  • Posted juli 15, 2020
  • 0