All posts tagged "Bekämpning"

 • Effektivare bekämpning av bidragsbrott utreds

  Varje år betalas uppskattningsvis mellan 15 och 20 miljarder kronor ut i felaktiga utbetalningar, varav hälften misstänks vara bidragsbrott. Det är regeringen fast besluten att sätta stopp för. Regeringen tillsätter därför en bokstavsutredning för att stärka arbetet...

  • Posted april 5, 2024
  • 0
 • Satsningar för att bekämpa människohandel

  Arbetet med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel är prioriterat för regeringen, både nationellt och i det gränsöverskridande samarbetet. Regeringen gör nu ytterligare satsningar som stärker arbetet. – Offer för människohandel är hårt utsatta och brottet...

  • Posted mars 30, 2024
  • 0
 • Sverige ingår avtal med Frankrike om bekämpning av grov brottslighet

  Gängkriminalitet och annan grov brottslighet är allvarliga samhällsproblem både i Sverige och Frankrike, tillsammans stärker nu Sverige och Frankrike kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Genom ett nytt avtal öppnas nya möjligheter till fördjupat samarbete på flera...

  • Posted mars 7, 2024
  • 0
 • european union
  EU nära historisk lag för att bekämpa våld mot kvinnor

  Igår nådde EU-parlamentet och medlemsländerna en historisk uppgörelse, om en ny EU-lag för att bekämpa våld mot kvinnor. Vänstergruppens förhandlare Malin Björk är nöjd, även om det i slutändan inte blev någon europeisk samtyckeslag. – Vi i...

  • Posted februari 7, 2024
  • 0
 • Bättre möjligheter att bekämpa olaglig spelverksamhet

  För att skapa en sund och säker spelmarknad och förebygga spelberoende, har regeringen beslutat om ytterligare åtgärder för att bekämpa olaglig spelverksamhet. – Den olagliga spelverksamheten gör stor skada och ska bort från den svenska spelmarknaden. Det...

  • Posted maj 26, 2023
  • 0
 • Sverige bidrar till Natos nationella fond

  Sverige bidrar till Natos nationella fond för bekämpning av terrorism Som ett led i Sveriges ansträngningar att bekämpa terrorism och vår ansökan att bli medlem i Nato, har regeringen beslutat att stödja Natos nationella frivilliga bidragsfond för...

  • Posted november 8, 2022
  • 0
 • Länsstyrelsen satsar 4,5 miljoner på att bekämpa invasiva växter

  Invasiva arter måste minska. Länsstyrelsen satsar därför 4,5 miljoner på att bekämpa invasiva växter i skyddade naturområden i Örebro län. Invasiva växter, som jättebalsamin, blomsterlupin och kanadensiskt gullris, är ett hot mot biologisk mångfald, de konkurrerar ut...

  • Posted maj 6, 2021
  • 0
 • Omställning av personal för att bekämpa Covid-19

  I händelse av en influensapandemi eller motsvarande katastrofläge har Region Örebro län möjlighet att ändra inriktning i det avtal som finns med Capio Läkargruppen. Utbrottet av Covid-19 bedöms vara en sådan händelse, och nu väljer Region Örebro...

  • Posted mars 31, 2020
  • 0
 • Arbetet med att bekämpa granbarkborren utökas

  Arbetet med att bekämpa granbarkborrens rekordstora skador på skogen växlar upp rejält i södra och mellersta landet. Skogsstyrelsen knyter fler myndigheter, organisationer och skogsbolag till den kraftsamling som pågår och nu utökas. Gemensamma bekämpningsmetoder, utbildning av skogsägare...

  • Posted januari 23, 2020
  • 0
 • Blodatlas hjälper forskare bekämpa sjukdomar

  En ny karta över den mänskliga kroppens immunförsvarsceller har skapats av ett svenskt forskarlag i form av en blodatlas, som i detalj beskriver förekomsten av proteiner i dessa celler. Resultatet, samlat i en fritt tillgänglig databas, är...

  • Posted december 30, 2019
  • 0