All posts tagged "Bekämpning"

 • Bättre möjligheter att bekämpa olaglig spelverksamhet

  För att skapa en sund och säker spelmarknad och förebygga spelberoende, har regeringen beslutat om ytterligare åtgärder för att bekämpa olaglig spelverksamhet. – Den olagliga spelverksamheten gör stor skada och ska bort från den svenska spelmarknaden. Det...

  • Posted maj 26, 2023
  • 0
 • Sverige bidrar till Natos nationella fond

  Sverige bidrar till Natos nationella fond för bekämpning av terrorism Som ett led i Sveriges ansträngningar att bekämpa terrorism och vår ansökan att bli medlem i Nato, har regeringen beslutat att stödja Natos nationella frivilliga bidragsfond för...

  • Posted november 8, 2022
  • 0
 • Länsstyrelsen satsar 4,5 miljoner på att bekämpa invasiva växter

  Invasiva arter måste minska. Länsstyrelsen satsar därför 4,5 miljoner på att bekämpa invasiva växter i skyddade naturområden i Örebro län. Invasiva växter, som jättebalsamin, blomsterlupin och kanadensiskt gullris, är ett hot mot biologisk mångfald, de konkurrerar ut...

  • Posted maj 6, 2021
  • 0
 • Omställning av personal för att bekämpa Covid-19

  I händelse av en influensapandemi eller motsvarande katastrofläge har Region Örebro län möjlighet att ändra inriktning i det avtal som finns med Capio Läkargruppen. Utbrottet av Covid-19 bedöms vara en sådan händelse, och nu väljer Region Örebro...

  • Posted mars 31, 2020
  • 0
 • Arbetet med att bekämpa granbarkborren utökas

  Arbetet med att bekämpa granbarkborrens rekordstora skador på skogen växlar upp rejält i södra och mellersta landet. Skogsstyrelsen knyter fler myndigheter, organisationer och skogsbolag till den kraftsamling som pågår och nu utökas. Gemensamma bekämpningsmetoder, utbildning av skogsägare...

  • Posted januari 23, 2020
  • 0
 • Blodatlas hjälper forskare bekämpa sjukdomar

  En ny karta över den mänskliga kroppens immunförsvarsceller har skapats av ett svenskt forskarlag i form av en blodatlas, som i detalj beskriver förekomsten av proteiner i dessa celler. Resultatet, samlat i en fritt tillgänglig databas, är...

  • Posted december 30, 2019
  • 0
 • Svenskarna förlitar sig i högre grad på den nationella regeringen än på EU

  Svenskarna förlitar sig i högre grad på den nationella regeringen än på EU när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och kräver större insatser. Enligt den sjätte upplagan av EIB:s klimatundersökning anser de svenska medborgarna att internationella organisationer...

  • Posted maj 18, 2019
  • 0