Länsstyrelsen satsar 4,5 miljoner på att bekämpa invasiva växter

Av på 6 maj, 2021
Bild: lansstyrelsen.se

Invasiva arter måste minska. Länsstyrelsen satsar därför 4,5 miljoner på att bekämpa invasiva växter i skyddade naturområden i Örebro län. Invasiva växter, som jättebalsamin, blomsterlupin och kanadensiskt gullris, är ett hot mot biologisk mångfald, de konkurrerar ut andra växter och är svåra att bli av med.

Naturvårdsverket har i dagarna beviljat Länsstyrelsen i Örebro län drygt 4,5 miljoner, den högsta summan bland alla län, för att bekämpas invasiva växter i ett tjugotal naturreservat. Länsstyrelsen kommer också att bekämpa invasiva växter på kommunal mark tillsammans med kommunerna Askersund, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Laxå, Nora och Örebro.

Invasiva arter är arter som människan avsiktligt eller oavsiktligt har flyttat till ett nytt område där de snabbt sprider sig och orsakar skada. Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i världen.

Spridningen av invasiva arter i Sverige behöver minska. Ansvaret ligger på oss alla i samhället, privatpersoner, myndigheter och företag. Länsstyrelsen har ett uppdrag att bekämpa invasiva främmande arter och i det ingår att samordna åtgärder och informera allmänhet och markägare. Länsstyrelsen ansvarar också för tillsyn av att lagstiftningen efterlevs.

Länsstyrelsen i Örebro län påbörjade 2020 en stor satsning för att bekämpa invasiva främmande arter i statligt skyddade områden och utökar insatserna ytterligare 2021.

Områden där Länsstyrelsen bekämpar invasiva växter 2021

Bekämpning av jättebalsamin

 • Tysslingens naturreservat
 • Lekeberga-Sälvens naturreservat
 • Järleåns naturreservat
 • Bastvikens naturreservat

Bekämpning av blomsterlupin

 • Tivedens nationalpark
 • Lilla korslångens naturreservat
 • Sixtorps naturreservat
 • Snavlunda/Tjälvesta naturreservat
 • Svenshyttans Natura 2000-område
 • Övre nittälvsdalens naturreservat
 • Herrfallsängs naturreservat
 • Nalavibergs ekängs naturreservat

Bekämpning av kanadensiskt gullris

 • Björskogsnäs naturreservat

Länet
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in