All posts tagged "Beredskap"

 • Reformera svensk beredskap

  Svensk beredskap behöver gå igenom ett systemskifte. Ett nytt myndighetsansvar för analys av extrema risker, en omtolkning av ansvarsprincipen och ett civilt förmågeprogram är några av förslagen i en idérapport. Efter många års arbete med totalförsvarsfrågor och...

  • Posted januari 17, 2023
  • 0
 • Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

  Den 12 december lanserade MSB kampanjen Förberedda företag, riktad till små och medelstora företag i Sverige. Kampanjen är en del av den satsning som MSB gör för att stärka totalförsvaret och utveckla den svenska försörjningsberedskapen. Målet är...

  • Posted december 18, 2022
  • 0
 • Stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

  Stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap, i dag 7 november tog regeringen emot en utred­ning som har haft i upp­drag att se över hur det fysiska skyddet av civil­befolk­ningen ska se ut om krigs­hand­lingar drabbar Sverige....

  • Posted november 7, 2022
  • 0
 • Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

  Sverige står de kommande åren inför en rad utmaningar inom samhällssäkerhet. Vårt sätt att leva är hotat av en rad faktorer och vi måste prioritera att stärka beredskapen, försvaret och samhällssäkerhetsarbeten. Idag släpper därför branschorganisationen SACS en...

  • Posted april 28, 2022
  • 0
 • Ökat engagemang för beredskap till följd av kriget

  Rysslands invasion av Ukraina har gjort att många känner ett ökat engagemang och ansvar för Sveriges och sin egen beredskap. Samtidigt behöver informationen om hur det säkerhetspolitiska läget kan påverka människor bli bättre, särskilt på lokal nivå....

  • Posted april 10, 2022
  • 0
 • Helikoptrar sätts i beredskap för första gången i år

  Brandriskvärdena i delar av landet är redan höga eller mycket höga. MSB har därför fattat beslut om att två helikoptrar ställs i beredskap från och med i dag fredag, klockan 13.00 till och med måndag klockan 13.00....

  • Posted mars 25, 2022
  • 0
 • Örebro kommun förbereder för att ta emot fler flyktingar och stärker beredskapen

  Antalet flyktingar som flyr från krigets Ukraina ökar för varje dag. I Örebro kommun byggs nu en organisation för ett så bra mottagande som möjligt, både på kort och på lång sikt.   De flyktningar som kom...

  • Posted mars 20, 2022
  • 0
 • Så klarar du och ditt djur av en kris

  Kriget i Ukraina har fått svenskarna och rusta upp sin hemberedskap som kanske aldrig förr för att bättre klara av en krissituation. Men det är inte bara människor som drabbas när vardagen kastas omkull – det kan...

  • Posted mars 5, 2022
  • 0
 • Redo för nästa kris – så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

  I flera år har MSB spridit information för att öka allmänhetens kunskap om hur privatpersoner kan vara förberedda för att klara sig vid samhällskriser. I november görs en ny satsning med fokus på att öka kunskap om vad...

  • Posted november 7, 2021
  • 0
 • Sveriges beredskap behöver stärkas

  MSB levererar regelbundet en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Intresset för rapporten har vuxit i takt med att beredskapsfrågor berör allt fler. Därför har MSB sammanfattat några viktiga slutsatser ur rapporten i ”Kraftsamling – för...

  • Posted juli 1, 2021
  • 0