All posts tagged "BNP"

 • Historiskt stort fall i bostadsbyggandet

  Svensk ekonomi väntas krympa med en procent i år för att sedan växa nästa år med 0,4 procent. Färre nya bostäder och lägre hushållskonsumtion bidrar till den låga tillväxten. Bostadspriserna bedöms falla lite till innan botten är...

  • Posted september 14, 2023
  • 0
 • Svensk BNP väntas stiga

  Stockholms Handelskammare har via Oxford Economics tagit fram ekonomiska prognoser för Sverige och samtliga åtta riksområden. Under 2021 väntas Sveriges BNP stiga med 4,4 procent och bland riksområdena sticker Stockholms län ut med högst tillväxtsiffra, 4,7 procent,...

  • Posted juli 4, 2021
  • 0
 • KI reviderar upp BNP-tillväxt och spår lägre arbetslöshet än tidigare

  Konjunkturinstitutet (KI) reviderar upp BNP-tillväxten för 2021 med 0,5 procentenheter och arbetslösheten väntas bli betydligt lägre i år och nästa år jämfört med vad som förutsågs i december. Stockholms Handelskammare konstaterar att det ändå finns skäl att...

  • Posted april 5, 2021
  • 0
 • Byggmarknaden i Norden visade på stor motståndskraft

  Trots sämre konjunktur med minskad BNP och svagare utveckling av bruttoinvesteringarna i de nordiska länderna, visade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna på motståndskraft och i flera länder växte de till och med under 2020, det visar NAVET Analytics senaste...

  • Posted april 5, 2021
  • 0
 • Djupare fall i Sveriges BNP 2020

  Nyckelfaktorn för den ekonomiska utvecklingen framöver förblir coronasituationen och framförallt de politiska åtgärderna för att hantera denna. Det är huvudbudskapet i en ny konjunkturprognos från Teknikföretagen. – Så länge som restriktioner bibehålls eller, som nyligen, till och med...

  • Posted november 19, 2020
  • 0
 • Anders Borg: ”stora ärr i ekonomin efter krisen”

  Coroapandemin har lett till en stor ekonomisk chock för världsekonomin. Den globala tillväxten går ner med tre till fyra procent i år. Eurozonen faller sex till sju procent och Norden tre till fyra procent. ”Produktion och handel...

  • Posted september 21, 2020
  • 0
 • Swexit kan innebära 73 000 färre jobb

  Att lämna EU skulle kunna leda till 73 000 färre jobb år 2031, minska BNP med fyra procent och riskera att försvaga hushållens köpkraft med motsvarande 16 600 kronor per hushåll mätt i 2017 års priser. Det visar...

  • Posted september 6, 2018
  • 0
 • Sverige lägger mest på anställningssubventioner i EU

  Sverige lägger störst andel av BNP på anställningssubventioner av alla EU-länder och dessutom på åtgärder som forskningen visar är ineffektiva för att skapa jobb. Det visar Timbros forskningssammanställning som släpps på DN Debatt i dag. Den dyraste...

  • Posted juni 29, 2017
  • 0
 • Ekonomi | Sverige går bättre idag än motsvarande tidpunkt 2015

  Sverige går bättre idag än motsvarande tidpunkt 2015, och SCB:s snabberäknade BNP-statistik för andra kvartalet 2016 visar på en robust svensk tillväxt. Sveriges BNP väntas ha stigit med 0,6 procent under andra kvartalet, jämfört med föregående kvartal....

  • Posted augusti 10, 2016
  • 0