All posts tagged "Bolagsverket"

 • Bolagsverkets brottsförebyggande arbete ska stärkas

  Tydligare kontrollerande roll, ska stärka Bolagsverkets brottsförebyggande arbete. Bolagsverket får en tydligare roll när det gäller att kontrollera att uppgifterna i verkets register är korrekta, och motverka att felaktiga uppgifter registreras. Syftet är att minska risken för att...

  • Posted mars 29, 2024
  • 0
 • Fler svenska företag i januari oförändrat i Örebro

  Antalet svenska företag ökade något första månaden 2024. Under januari gick siffran upp med 2 520 företag, motsvarande 0,24 procent. I Örebro är antalet företag dock oförändrat, där låg tillväxten på noll procent. Det visar en sammanställning...

  • Posted februari 19, 2024
  • 0
 • Stor tillväxt i svenskt näringsliv

  Antalet svenska företag ökade rejält under fjolåret, under 2023 växte svenskt företagande med drygt 15 000 företag. Dessutom registrerade alla regioner ökningar på en årsbasis. Det visar en sammanställning som webbhotellspecialisten STRATO har gjort baserat på statistik...

  • Posted januari 6, 2024
  • 0
 • Örebro växte med 313 nya företag i fjol

  Antalet svenska företag ökade rejält under fjolåret, under 2023 växte svenskt företagande med drygt 15 000 företag. Örebro län registrerade en ökning på 1,33 procent, det visar en sammanställning som webbhotellspecialisten STRATO har gjort baserat på statistik...

  • Posted januari 5, 2024
  • 0
 • Kraftigt ras för nyföretagandet i Örebro län

  Förra året rasade nyföretagandet i Örebro län med hela 18 procent jämfört med 2022, visar ny statistik från Bolagsverket som Visma Spcs har analyserat. Höga räntor, stigande inflation och höga priser på energi och drivmedel är sannolika...

  • Posted januari 3, 2024
  • 0
 • Man måste berätta vad man ska ha uppgifterna till

  Man måste berätta vad man ska ha uppgifter till för att få söka verklig huvudman, EU-domstolen har slagit fast att allmänhetens tillgång till information om verkliga huvudmän måste begränsas. Därför har Bolagsverket uppdaterat villkoren för sökningar i registret...

  • Posted februari 19, 2023
  • 0
 • Samhället tjänar stort på att data

  Samhället tjänar stort på att data om företag blir öppen och fri, samhällsnyttan av fria offentliga data har värderats till 10-21 miljarder kronor per år bara i Sverige. Det är dessa särskilt värdefulla data som ska finnas...

  • Posted februari 5, 2023
  • 0
 • Enklare rapportering för företagare

  Enklare rapportering för företagare, myndigheter vill ta del av samma dataflöde från företag. Lämna årsredovisning, statistik och deklaration samtidigt. Hur låter det? Ett aktivt myndighetssamarbete jobbar intensivt för att göra det möjligt och på så sätt minska den...

  • Posted januari 15, 2023
  • 0
 • Nu lanseras Mina ombud

  Nu dag lanserar Bolagsverket Mina ombud. En tjänst för digitala fullmakter som ska förenkla vardagen för människor i hela Sverige. – Nu hoppas vi att många kommuner, regioner och myndigheter vill vara med på resan, säger Michelle...

  • Posted oktober 24, 2022
  • 0
 • Snabb handläggning vid nybildning av aktiebolag

  Torsdagen den 30 juni 2022 fattade regeringen beslut om nya förordningar vars innehåll har sitt ursprung i EU-direktiv om ändringar i bolagsrätten. Dessa förordningar påverkar Bolagsverkets arbete och service till näringslivet i Sverige och övriga EU-länder. Lagändringen...

  • Posted juli 4, 2022
  • 0