Samhället tjänar stort på att data

By on 5 februari, 2023
Arkivbild

Samhället tjänar stort på att data om företag blir öppen och fri, samhällsnyttan av fria offentliga data har värderats till 10-21 miljarder kronor per år bara i Sverige.

Det är dessa särskilt värdefulla data som ska finnas som öppna data, det har EU-kommissionen nu beslutat. Tidigare avgiftsbelagda data hos Bolagsverket om företag, till exempel adresser och årsredovisningar blir därmed kostnadsfria om de hämtas via API-gränssnitt.

– Vi har sett fram emot detta förväntade beslut, säger Dani Dawoodson, chef för infrastrukturtjänster och informationsförsörjningsavdelningen på Bolagsverket. – När vår information blir öppen och tillgänglig för alla blir det exempelvis lättare att utveckla nya tjänster till nytta för samhället. För att lösa uppgiften effektivt sätter vi nu samman team med bland annat it-arkitekter och jurister för att ta fram kloka lösningar för utformning av API-gränssnitt.

Förordningen träder ikraft den 9 februari 2023 och börjar tillämpas den 9 juni 2024.

Öppna data väntas ge stora ekonomiska samhällsvinster

EU-kommissionens beslut innebär att data som är särskilt värdefulla för samhället ska vara tillgängliga avgiftsfritt, i maskinläsbart format och via API:er.

– Inom kategorin företag är det främst data från Bolagsverket som berörs, men även statistikmyndigheten SCB har vissa data i kategorin, säger Dani Dawoodson. – Vi arbetar därför tillsammans med dem för att skapa en enkel ingång och åtkomst för kunderna via ett och samma gränssnitt. Samhällsvinsterna i spåren av denna förändring väntas bli omfattande.

Exempel på nyttor av öppna data som rör företag:

  • Fler kan använda data för att skapa nya tjänster.
  • Datat möjliggör ny forskning.
  • Brottsförebyggande analysarbete.

Tillfälligt undantag från avgiftsfrihet

Alla EU-länder har 16 månader på sig att implementera beslutet. Regeringen kommer att för flera myndigheter samordna en ansökan om undantag för avgiftsfrihet under en övergångsperiod på två år. Om undantaget beviljas kommer det att gälla till och med den 9 februari 2025. Därefter kommer vi behöva en ny finansieringsmodell för denna del av vår verksamhet.

– Denna förändring mot öppna data är en anledning till att vi 2021 fick ett regeringsuppdrag att föreslå en ny finansieringsmodell för Bolagsverket, som idag till största delen är avgiftsfinansierat, säger Monica Lundqvist, stabschef på Bolagsverket. – Vi välkomnar förändringen och frigörandet av data för samhället, ett viktigt steg för EU och för Sverige.

Exempel på data om företag som blir kostnadsfria

  • Grundläggande företagsinformation, exempelvis adress och verksamhet.
  • Grundläggande företagshandlingar, exempelvis årsredovisningar.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Bolagsverket

You must be logged in to post a comment Login