Alla inlägg taggade "Samhället"

 • Viktigt att stärka flyktingars deltagande i samhället för att nå jämlik hälsa

  Flyktingars aktiva delaktighet i samhället och upplevelsen av att vara inkluderad har betydelse för den psykiska hälsan, visar resultaten från en kartläggande litteraturöversikt. Folkhälsomyndigheten har i samverkan med forskare vid Röda Korsets Högskola gjort en litteraturöversikt och...

  • Skrivet maj 21, 2021
  • 0
 • Normer om manlighet ger sämre hälsa hos både kvinnor och män

  Samhällets förväntningar på hur män och kvinnor ska bete sig kan påverka hälsan. Jämställdhetsmyndigheten har sammanställt aktuell forskning som visar att normer om manlighet både bidrar till att män lever kortare än kvinnor och till att de...

  • Skrivet mars 31, 2021
  • 0
 • Ny rapport visar brister i äldres boenden – ”En tickande bomb”

  Om femtio år kommer var fjärde person vara pensionär. Det kommer ställa stora krav på samhället, inte minst på hur vi planerar, bygger och renoverar bostäder. En ny rapport från Byggnads presenterar fem bostadspolitiska förslag för att...

  • Skrivet oktober 16, 2020
  • 0
 • Så kan kulturen bidra till att öka jämlikheten i samhället

  “Kulturpolitiken kan liksom utbildningspolitiken vara ett instrument för att öka jämlikheten i samhället”. Det skriver jämlikhetskommissionen i betänkandet “En gemensam angelägenhet” (SOU 2020:46) som överlämnades till regeringen i augusti 2020. Kommissionen föreslår bland annat skärpta krav på uppsökande...

  • Skrivet september 7, 2020
  • 0
 • Vikten av att minska smittspridning av Covid-19 och värna de mest sårbara i samhället

  ​​Svenska Läkaresällskapet följer händelseutvecklingen av Coronaviruset covid-19 och de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten. Efter tecken på samhällsspridning av coronaviruset i Sverige höjde Folkhälsomyndigheten igår (2020-03-10) risknivån till mycket hög risk för spridning. – För...

  • Skrivet mars 12, 2020
  • 0
 • Är samhället en dålig förälder – Svaret är allt för ofta ja

  Har barn som växt upp i samhällsvård, dvs. i familjehem eller institution, samma möjligheter till ett arbete som ung vuxen, eller ett eget hem, jämfört med barn som vuxit upp med sina biologiska föräldrar? Svaret är allt...

  • Skrivet juli 4, 2018
  • 0
 • Oron för brottsligheten ökar

  Fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig betydligt mer än män och störst är kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel. Det visar en sammanställning av resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som...

  • Skrivet januari 19, 2018
  • 0
 • Örebro öppnar dörren

  Nu påbörjar ÖppnaDörren sitt arbete med att etablera sig i Örebro i syfte att få fler Örebroare med olika bakgrund att mötas, det långsiktiga målet är att skynda på utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Med...

  • Skrivet januari 10, 2018
  • 0