All posts tagged "Samhället"

 • Sjukskrivningar kostar samhället 36 miljarder

  Sjukskrivningar på grund av kroppslig ohälsa kostar samhället 36 miljarder. Totala antalet sjukskrivningar kostar samhället 66 miljarder kronor (2021), en ökning med nästan 11 procent sedan 2015, enligt en rapport från försäkringsbolaget Skandia.  Psykisk ohälsa står för 30 miljarder...

  • Posted februari 11, 2023
  • 0
 • Samhället tjänar stort på att data

  Samhället tjänar stort på att data om företag blir öppen och fri, samhällsnyttan av fria offentliga data har värderats till 10-21 miljarder kronor per år bara i Sverige. Det är dessa särskilt värdefulla data som ska finnas...

  • Posted februari 5, 2023
  • 0
 • Nytt pris på 100 000 kronor till kommunikation om forskning

  Nytt pris på 100 000 kronor till kommunikation om forskning som påverkat debatten eller förändrat samhället, Örebro universitet och The Hamrin Foundationhar har tillsammans instiftat två nya årliga priser för ”framstående forskningskommunikation”. Det större priset på 100...

  • Posted februari 2, 2023
  • 0
 • Flyktingguide ska guida ukrainska flyktingar

  Flyktingguide ska guida ukrainska flyktingar rätt i samhället. Under förra året fick Örebro kommun i uppdrag att bosätta flyktingar från Ukraina som anvisats till kommunen, nu har en flyktingguide som ska guida ukrainarna i deras nya hemkommun...

  • Posted januari 17, 2023
  • 0
 • Fortsatt stora hälsoskillnader mellan olika grupper

  Fortsatt stora hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället och oroväckande signaler gällande yngres snusvanor och ökat riskbruk av alkohol. Ungefär sju av tio länsbor över 18 år skattade våren 2022 sin hälsa som bra eller mycket bra,...

  • Posted januari 16, 2023
  • 0
 • När en förälder tar sitt liv måste samhället stötta barnet

  Varje år förlorar hundratals barn i Sverige en förälder i suicid, trots det saknas viktig forskning om de efterlevande barnens psykiska hälsa och samhällets stöd till barnen brister. Det visar en ny rapport från Bris. Psykisk ohälsa...

  • Posted december 18, 2022
  • 0
 • Lönsamma jordbruk ger samhället säker livsmedelsproduktion

  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidigare kommitté Sveriges jordbruk 2030 – vägen dit (2030-kommittén) menar att de åtgärder som hittills satts in inom livsmedelsstrategin främst har varit ägnade att lösa isolerade problem utan att se till den helhet...

  • Posted september 5, 2022
  • 0
 • Förarbristen hotar samhället

  Bristen på lastbilsförare ökar igen, det visar TYAs nya rapport. 41 procent av åkerierna behöver nyanställa. På helåret är behovet 6 400 förare. En utveckling som på sikt kommer att få negativa effekter på samhället. Efter en...

  • Posted augusti 23, 2022
  • 0
 • Covid-19 fortsätter spridas i samhället

  Under vecka 14 minskade antalet fall av bekräftad covid-19 jämfört med föregående vecka, men spridningen i Sverige fortsätter. Antalet personer som behöver intensivvård ligger kvar på samma nivå som de senaste veckorna. Spridningen av covid-19 i samhället...

  • Posted april 15, 2022
  • 0
 • Därför är jakt viktigt för samhället

  Allmänhetens bild av jakt stämmer ganska dåligt med verkligheten. Det som förr främst var en metod för att skaffa mat, är idag en viktig del i en hållbar förvaltning av naturen. – Få vet vad jakten betyder,...

  • Posted april 5, 2022
  • 0