All posts tagged "Samhället"

 • Miljontals svenskar rädda för att uttrycka sina åsikter

  Var tredje svensk är rädd för att yttra åsikter om samhället, och störst är rädslan för att uttrycka sig i sociala medier. Trots det är viljan att behålla det demokratiska samtalet fortfarande stor bland svenskarna, 6 av...

  • Posted april 11, 2024
  • 0
 • Vinterkräksjukan är igång för säsongen

  Folkhälsomyndighetens övervakning visar att vinterkräksjukan är igång för säsongen. Det innebär att smittspridningen väntas öka den närmaste tiden, både i samhället och inom vården. Sökningar på 1177.se och statistik från landets laboratorier visar att spridningen av vinterkräksjuka...

  • Posted december 14, 2023
  • 0
 • En socialtjänst som möter de mest utsatta i samhället

  Karlskoga kommun hittar nya vägar att möta upp de som är mest utsatta i samhället. Här är man först ut med att testa att arbeta med trygghetsbistånd för att skapa långsiktigt stöd, och skapa förutsättningar för att...

  • Posted november 25, 2023
  • 0
 • Förbättrad samverkan mellan samhällets aktörer

  Den som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp, som bygger på bästa tillgängliga kunskap och de metoder som verksamheterna använder ska vara till nytta för brukaren. Med den ambitionen för ögonen, har projekten Cross och Cherries genomförts...

  • Posted oktober 24, 2023
  • 0
 • Ökad oro över brottsligheten i samhället

  Oron över brottsligheten i samhället har ökat kraftigt från förra året, samtidigt är oron för att själv eller en närstående ska utsättas för brott i stort sett oförändrad jämfört med 2022. Förtroendet för polisen har minskat efter...

  • Posted oktober 13, 2023
  • 0
 • Skärpta straff för att stärka brottsoffer och skydda samhället

  Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en omfattande översyn av straffskalorna och reformera påföljdssystemet, syftet med uppdraget är att straffskalorna på ett bättre sätt än i dag ska återspegla brottens allvar. Det handlar om...

  • Posted juli 21, 2023
  • 0
 • Endast tio procent av Sveriges företag har beredskap

  Ett alltmer osäkert omvärldsläge har höjt Sveriges beredskap till en av våra viktigaste och mest aktuella frågor, samtidigt som samhället står inför utmaningen att bygga upp en totalförsvarsförmåga som är i paritet med nya behov. I detta...

  • Posted maj 7, 2023
  • 0
 • Kommuner föreslås få ställa krav på stöd

  Kommuner föreslås få ställa krav på stöd till det lokala samhällets utveckling när vindkraften byggs ut, Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har tagit emot betänkandet om incitament för en hållbar utbyggnad av vindkraft av utredare Ulrika Liljeberg. Utredningen...

  • Posted maj 1, 2023
  • 0
 • Sjukskrivningar kostar samhället 36 miljarder

  Sjukskrivningar på grund av kroppslig ohälsa kostar samhället 36 miljarder. Totala antalet sjukskrivningar kostar samhället 66 miljarder kronor (2021), en ökning med nästan 11 procent sedan 2015, enligt en rapport från försäkringsbolaget Skandia.  Psykisk ohälsa står för 30 miljarder...

  • Posted februari 11, 2023
  • 0
 • Samhället tjänar stort på att data

  Samhället tjänar stort på att data om företag blir öppen och fri, samhällsnyttan av fria offentliga data har värderats till 10-21 miljarder kronor per år bara i Sverige. Det är dessa särskilt värdefulla data som ska finnas...

  • Posted februari 5, 2023
  • 0