Enklare rapportering för företagare

By on 15 januari, 2023
Bild: Bolagsverket

Enklare rapportering för företagare, myndigheter vill ta del av samma dataflöde från företag. Lämna årsredovisning, statistik och deklaration samtidigt.

Hur låter det?

Ett aktivt myndighetssamarbete jobbar intensivt för att göra det möjligt och på så sätt minska den administrativa bördan för Sveriges företagare, Standard Business Reporting (SBR) är nyckeln.

– Fem generaldirektörer säger ”Det är det här vi vill göra!” De har beslutat om en färdplan till 2027, vilket är en stor milstolpe för SBR. Sedan 2017 har det varit mycket utrednings- och analysarbete för att förstå behoven, berättar Thomas Flank, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket, som jobbat med SBR i flera år.

Huvudinriktningarna i färdplanen

 • Förenkla och harmonisera inlämningen av digitala årsredovisningar till Bolagsverket, inkomstdeklarationen till Skatteverket och företagsekonomisk statistikrapportering till Statistikmyndigheten SCB. Det vill säga, man ska kunna lämna in dessa vid samma tillfälle.
  .
 • Regelverken ska finnas i programvaran, det vill säga, kontroller ska ske ute hos företagen, inte hos myndigheterna.
  .
 • Open Accounting: det innebär att man hämtar data i realtid. Företag gör information tillgänglig för andra att hämta enligt ett bestämt regelverk.

– Utifrån myndighets- och samhällsperspektivet tror vi att vi skulle få högre kvalitet på data som kommer in till oss och mer data som strömmar igenom mycket fortare som dessutom är mer korrekt när den kommer ut. Detta skulle exempelvis vara en stor fördel för företagare som snart kan nyttja Proof of business för att verifiera företagsdata, säger Flank.
 
Proof of business är ett regeringsuppdrag där vi utvecklar en tjänst där blockkedjeteknik används för att samla in och verifiera företagsinformation på ett enkelt sätt, till nytta för Sveriges företagare.

Tydliga kopplingar till NSG&B

– Nordic Smart Government & Business (NSG&B) är uppdelat i olika områden. Ett av dessa jobbar med företagsrapportering på nordisk nivå. Det vill säga med Open Accounting, att hämta finansiell data i realtid, och med Simplyfied Reporting, förenklad rapportering till myndigheter, där Standard Business Reporting (SBR) är en stor del. Vi tror att vi kan genomföra många nationella initiativ för att etablera NSG&B i Sverige. Mycket av det vi som myndigheter behöver göra kan vi nämligen göra genom SBR, menar Flank.

– Standard Business Reporting är som sagt etablerat i Sverige nu och vi har en färdplan mot 2027 med en tydlig riktning. Vi på Bolagsverket fortsätter jobba för att göra vardagen ännu enklare för företagarna, avslutar Thomas Flank.

Fakta om Standard Business Reporting (SBR)

Standard Business Reporting (SBR) är en metodik för finansiell rapportering där det ingår en mängd olika standarder.

För att förenkla myndighetsrapporteringen av finansiell information för Sveriges företag och bidra till att Sverige blir en ledande nation när det gäller digitalisering har Bolagsverket, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB, Bokföringsnämnden, Tillväxtverket och Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ett gemensamt uppdrag att utveckla och samordna myndigheternas digitala tjänster för rapportering av företagsinformation.

SBR anses idag etablerat i Sverige därför att dessa tre digitala tjänster finns tillgängliga för företag:

 • inlämning av årsredovisning (Bolagsverket)
  .
 • inlämning av inkomstdeklaration 2 (Skatteverket)
  .
 • inlämning av statistisk över finansiell information (Statistikmyndigheten SCB).

Sverige
Örebronyheter

Källa Bolagsverket

You must be logged in to post a comment Login