All posts tagged "Bolån"

 • Tusenlappar att spara genom att släppa fokus på bolånet

  Det senaste årets räntehöjningar har lett till att fler väljer att amortera sina bolån för att sänka sina kostnader. Men beräkningar som lånejämförelsetjänsten Sambla gjort, visar att det kan finnas stora pengar att spara på att i...

  • Posted september 22, 2023
  • 0
 • Genomsnitträntan på bolån 4 procent

  De rörliga genomsnittsräntorna nådde 4 procent under april för första gången sedan införandet av snitträntorna år 2015. Riksbankens höjning av styrräntan den 3 maj med 0,5 procentenheter (till 3,5 %) kommer att påverka majs genomsnittsränta. Den rörliga...

  • Posted maj 10, 2023
  • 0
 • Svenskarnas skulder tredje högst i EU

  De svenska hushållens skulder består till störst del av bolån – som vuxit i takt med kraftigt ökande bostadspriser. – Den höga skuldsättningen gör hushållen sårbara vid ränteuppgångar, som vi sett det senaste året. Dessutom är hushållens...

  • Posted april 28, 2023
  • 0
 • Boräntorna stiger

  De rörliga och bundna genomsnittsräntorna steg under mars efter Riksbankens höjning av styrräntan till 3 procent den 15 februari. Och bankerna närmar sig varandra – skillnaden mellan bankernas snitträntor är ovanligt liten. Den rörliga genomsnittsräntan (3-mån) steg...

  • Posted april 13, 2023
  • 0
 • Så dyrt blir bolånet efter sommaren

  Riksbanken har under året skyndsamt höjt styrräntan för att bekämpa den kraftigt stigande inflationen, nästa förväntade räntehöjning sker i april följt av den sista förväntade höjningen i juni med högre räntekostnader som följd. Samtidigt bedömer Konjunkturinstitutet att...

  • Posted april 6, 2023
  • 0
 • 9 av 10 valde rörlig ränta i december

  9 av 10 nya villa- och bostadsrättskunder valde rörlig ränta på sitt bolån i december. Intresset för bolån med rörlig ränta har ökat dramatiskt jämfört med för ett år sedan. Nedan följer en sammanställning över hur SBAB:s...

  • Posted januari 21, 2023
  • 0
 • Hur mycket måste du amortera

  Just när räntorna stiger kan det vara lockande att minska sin amortering, men reglerna verkar stå fast och undantagen är få. Då kan det vara en tröst att veta att du ändå bygger dig en starkare ekonomi...

  • Posted januari 17, 2023
  • 0
 • Nya listräntor börjar gälla idag

  SBAB höjer listräntan för bolån för samtliga bindningstider med 0,20–0,35 procentenheter. Förändringarna träder i kraft idag måndag 9 januari. Både korta och långa marknadsräntor har stigit och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden för bolån ökat. SBAB:s...

  • Posted januari 9, 2023
  • 0
 • Genomsnittsräntan för rörligt bolån fortsatte att stiga

  Riksbanken meddelade den 24 november i år att de höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,50 procent. I år har styrräntan höjts 4 gånger med totalt 2,50 procentenheter. Samtidigt har snitträntan för ett rörligt bolån höjts i...

  • Posted december 10, 2022
  • 0
 • De allra flesta väljer rörlig ränta

  Rörlig ränta fortsatte under oktober att vara det absolut vanligaste valet för nya villa- och bostadsrättskunder hos SBAB. Under oktober valde 79 respektive 87 procent av SBAB:s villa- och bostadsrättskunder rörlig ränta. Intresset för bolån med rörlig...

  • Posted november 11, 2022
  • 0