All posts tagged "Bolån"

 • Hård konkurrens om bolånekunderna

  Riksbanken väntas höja styrräntan till 2,25 procent i november. Det medför att den rörliga bolåneräntan går upp till 3,5 procent. Riksbanken väntas sedan höja styrräntan till 2,5 procent i februari vilket medför ytterligare höjningar av den rörliga...

  • Posted oktober 20, 2022
  • 0
 • Fortsatt mycket stort intresse för bolån med rörlig ränta

  Rörlig ränta fortsatte under september att vara det absolut vanligaste valet för både villa- och bostadsrättskunder hos SBAB, även om det skett en viss nedgång i den andelen sedan augusti. Under september valde 70 respektive 79 procent...

  • Posted oktober 18, 2022
  • 0
 • SBAB höjer sparräntan till 1,50 procent

  SBAB höjer sparräntan för privatkunder med 0,25 procentenheter till 1,50 procent. Förändringen träder i kraft idag tisdag 11 oktober. Förändringen innebär att SBAB fortsatt erbjuder högst sparränta utan bindningstid av landets större banker. – När räntorna på...

  • Posted oktober 11, 2022
  • 0
 • Rekordstort intresse för rörlig ränta i augusti

  Under augusti valde 80 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet, vilket är en ökning sedan juli då motsvarande andel villakunder var 71 procent. Ökningen blir än mer markant jämfört med...

  • Posted september 20, 2022
  • 0
 • Boräntor kring 4 procent det nya normala

  Riksbanken väntas höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid samtliga beslutstillfällen i år. Reporäntan väntas sedan toppa på 2,0 procent i februari 2024. Den rörliga bostadsräntan (tremånaders) stiger till 2,7 procent i januari nästa år för att därefter...

  • Posted maj 19, 2022
  • 0
 • Bolån med kort bindningstid förstahandsvalet i april

  Under april valde 43 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet. Bland bostadsrättskunderna valde 46 procent tre månaders bindningstid på hela bolånet. 35 respektive 36 procent av villa- och bostadsrättskunderna valde...

  • Posted maj 18, 2022
  • 0
 • Höjda bolåneräntor i kölvattnet av stigande upplåningskostnader

  Pågående turbulens på finansmarknaderna medför fortsatt stigande marknadsräntor och ökade upplåningskostnader. SBAB höjer mot bakgrund av det samtliga listräntor med 0,09-0,30 procentenheter. Förändringarna gäller från och med måndag 21 mars. SBAB har som ambition att agera transparent...

  • Posted mars 21, 2022
  • 0
 • Bolån efter 55 – förbered för att slippa kalldusch

  Har du tankar på att byta bostad när du blivit pensionär eller försöka få loss lite kapital som nu är bundet i bostaden? Då finns det all anledning att planera för det i god tid. Att ta...

  • Posted oktober 28, 2021
  • 0
 • 5 tips – Så får du bästa räntan på bolånet

  Hushållets största kostnad är boendet. Vi lägger mellan 25 och 30 procent av våra inkomster på vårt boende och så har det varit de senaste decennierna. Räntekostnaden står för en stor del av hushållens månadsutgifter vilket såklart...

  • Posted oktober 13, 2021
  • 0
 • Rekordlåg snittränta hos bankerna

  Bankernas rörliga genomsnittsräntor sjönk från 1,38 procent till 1,36 procent under september. Det är den lägsta snittränta som bankerna har rapporterat sedan de började rapportera dessa i maj 2015. Den rörliga genomsnittsräntan (3-mån) sjönk med 0,02 procentenheter...

  • Posted oktober 8, 2021
  • 0