Så dyrt blir bolånet efter sommaren

By on 6 april, 2023
Arkivbild

Riksbanken har under året skyndsamt höjt styrräntan för att bekämpa den kraftigt stigande inflationen, nästa förväntade räntehöjning sker i april följt av den sista förväntade höjningen i juni med högre räntekostnader som följd.

Samtidigt bedömer Konjunkturinstitutet att vi nu går in i en lågkonjunktur med sjunkande reallöner, lägre bostadspriser och högre arbetslöshet.

Det är ett dystert scenario som Konjunkturinstitutet målar upp i sin senaste prognos där BNP förväntas falla medan inflationen och räntorna fortsätter uppåt vilket är dåliga nyheter för hushåll med bolån som kommer få se sina boendekostnader fortsätta att öka kraftigt under våren och sommaren.

För att visualisera kostnadsökningen för hushåll i olika städer har vi sammanställt snittlån och förväntade räntor med uppgifter från Finansinspektionen och Konjunkturinstitutet.

Stad Bolån Kostnad jan. (2%) Kostnad apr. (4%) Kostnad jul. (5%)
Stockholm 4 Mkr 6 666 kr/mån 13 300 kr/mån 16 666 kr/mån
Göteborg 3,3 Mkr 5 500 kr/mån 11 000 kr/mån 13 750 kr/mån
Malmö 3 Mkr 5 000 kr/mån 10 000 kr/mån 12 500 kr/mån
Sverige 2,8 Mkr 4 666 kr/mån 9 333 kr/mån 11 666 kr/mån

Anm.: Bolånevolymen baseras på finansinspektionens bolånerapport. Exemplet är förenklat och tar inte hänsyn till ränteavdrag, amorteringar mm.

I januari hade ett svenskt hushåll kostnader för sitt bolån på i snitt 4 666 kr i månaden. Till sommaren förväntas den räntekostnaden ha ökat med hela 7 000 kr till en månadskostnad på 11 666 kr. För ett hushåll i Stockholm är kostnadsökningen 10 000 kr, till 16 666 kr per månad.

– Enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport så har svenska hushåll en tuff period att vänta, i synnerhet hushåll med stora bolån och rörlig ränta. Vi får nog räkna med att högre räntor är här för att stanna en tid och redan nu förbereda oss på det, säger Dag Wardaeus, medgrundare på Hypoteket.

Dags tips inför tuffare tider

  1. Om du inte redan har en buffert på plats så är det hög tid att säkra minst 3-6 månaders totala utgifter på ett sparkonto med ränta. Titta gärna på mindre aktörer med insättningsgaranti för att få en bättre ränta. Försök sedan spara skillnaden mellan räntan du har idag och en ränta på fem procent varje månad.
    .
  2. Om du redan upplever att det är tufft att få ekonomin att gå ihop, prata med din bank innan det är för sent. Det kanske går att pausa amorteringen under en tid för att komma igång med ett buffertsparande.
    .
  3. Om du har dyra blancolån för till exempel ett bilköp så erbjuder många banker hjälp att baka in blancolånet i bolånet förutsatt att det finns låneutrymme.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Hypoteket

You must be logged in to post a comment Login