All posts tagged "Boverket"

 • Vivalla Folkets hus tilldelas bidrag för ungdomsprojekt

  Boverkets samlingslokaldelegation beslutar i år att fördela 18,8 miljoner kronor i bidrag till 17 ungdomsprojekt i allmänna samlingslokaler, Vivalla Folkets hus i Örebro tilldelas 686 000 kronor. Verksamhetsutvecklingsbidraget används för att stimulera ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Bostadsbyggandet minskar markant

  Idag publicerar Boverket en reviderad byggprognos. Förutsättningarna på bostadsmarknaden har försämrats snabbt under 2022, med kraftigt stigande räntor och energipriser. Hushållens köpkraft har försvagats avsevärt. – Vi bedömer att bostadsbyggandet minskar markant efter att ha nått en...

  • Posted oktober 20, 2022
  • 0
 • Politikens svar på idrottens behov

  Fem av åtta riksdagspartier vill att Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna. Det visar resultatet i Riksidrottsförbundets enkät ställd till samtliga partier. För idrottsrörelsen är frågan om plats för idrott helt central. Sverige har för...

  • Posted april 25, 2022
  • 0
 • Ny utredning om hissäkerhet – nu krävs en plan

  Idag publicerades den utredning Boverket genomfört på uppdrag av Regeringen gällande åtgärder för säkerhetsrisker i äldre hissar. De senaste åren har flera barn skadats allvarligt i hissar, olyckor som hade kunnat undvikas med bättre säkerhet. Hissförbundet ser...

  • Posted februari 11, 2022
  • 0
 • ÖBO får stöd av Boverket för två gröna satsningar

  En stad mår bra av gröna ytor med varierad topografi, med stockar och stenar och plats för lek. Den gröna staden behöver träd, buskar, perenner och växter för att bevara den biologiska mångfalden och rusta sig för...

  • Posted januari 28, 2022
  • 0
 • Energibesparingen som Energimyndigheten och Boverket glömde

  Det finns byggnormer och regler för det mesta man kan komma på när man ska bygga, renovera eller energieffektivisera bostäder. Boverket och Energimyndigheten har under många år gjort ett digert arbete men en sak verkar man helt...

  • Posted oktober 18, 2020
  • 0
 • Boverket och Energimyndigheten ska ta fram ny renoveringsstrategi

  Det är viktigt att identifiera fler vinster med en genomgripande upprustning och energieffektivisering av byggnadsbeståndet än enbart de rent energi- och klimatmässiga vinsterna. Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till...

  • Posted februari 22, 2019
  • 0
 • 5,4 miljoner till utvecklingen av Varbergaskogen och parkerna runt skogen

  Örebro kommun har fått ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner från Boverket för att utveckla och rusta upp Varbergaskogen och parkerna runt om. Bland annat ska skogen bli tillgängligare, det blir mer plats för lek och motionsslingan som...

  • Posted december 23, 2017
  • 0
 • Regionalt | Boverkets reviderade behovsanalys – för bra för att bli sann

  Boverket har nyligen reviderat sin prognos för behovet av bostäder. De närmaste 10 åren bedöms det behövas över 700 000 nya bostäder, och fram till 2020 krävs det att 88 000 nya bostäder färdigställs per år. Dock...

  • Posted augusti 1, 2016
  • 0