All posts tagged "Boverket"

 • Boverket har fått i uppdrag att se över regelverk

  Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att beskriva och utvärdera regelverket för att ändra detaljplaner, i uppdraget ingår också att se över gällande rätt och rättstillämpning för olagliga planbestämmelser. Ungefär en fjärdedel av planbesluten i...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Boverket ska ta fram underlag för ökat småhusbyggande

  Fler svenskar ska få möjlighet att uppfylla sina boendedrömmar om att bo i småhus. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att redovisa var det finns byggbar mark för småhus, och hur förutsättningarna för att bygga småhus skiljer...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Nytt bidrag för att effektivisera energin i småhus

  Nytt bidrag för energieffektivisering i el- eller gasuppvärmda småhus, från och med i dag den 3 juli kan den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges...

  • Posted juli 3, 2023
  • 0
 • 250 000 kronor i bidrag till Hällefors

  Boverket delar i år ut 32,9 miljoner kronor i bidrag till 58 ansökningar från hela landet, lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar har särskilt prioriterats. I Hällefors är det Bredsjö Kulturkooperativ ekonomisk förening...

  • Posted maj 28, 2023
  • 0
 • Antalet kommuner med underskott fortsätter minska

  Antalet kommuner med underskott på bostadsmarknaden fortsätter minska. Nära två tredjedelar av landets kommuner bedömer att man har underskott på bostadsmarknaden som helhet, men antalet kommuner med underskott fortsätter att minska. Det visar Boverkets bostadsmarknadsenkät 2023. I år...

  • Posted maj 15, 2023
  • 0
 • Regeringen ger Boverket i uppdrag att föreslå lättnader

  Regeringen ger Boverket i uppdrag att föreslå lättnader i byggkraven för studentbostäder. För att minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder och möjliggöra ett ökat och mer differentierat utbud ger regeringen Boverket i uppdrag att ta fram förslag...

  • Posted mars 18, 2023
  • 0
 • Region Örebro län beviljas ca tre miljoner

  Boverkets samlingslokaldelegation har beviljat bidrag till sex länsmuseer, två övriga museer, två teatrar och en övrig kulturlokal. Totalt har i år cirka 11,6 miljoner kronor fördelats till 14 projekt i kulturlokaler runt om i landet. Region Örebro...

  • Posted februari 21, 2023
  • 0
 • Risk för mycket kraftig inbromsning

  Risk för mycket kraftig inbromsning av bostadsbyggandet, förutsättningarna för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har försämrats mycket snabbt sedan början av 2022. Hushållens köpkraft har försvagats markant 2022 och även i år, och hushållens förväntningar på den egna ekonomin...

  • Posted januari 8, 2023
  • 0
 • Vivalla Folkets hus tilldelas bidrag för ungdomsprojekt

  Boverkets samlingslokaldelegation beslutar i år att fördela 18,8 miljoner kronor i bidrag till 17 ungdomsprojekt i allmänna samlingslokaler, Vivalla Folkets hus i Örebro tilldelas 686 000 kronor. Verksamhetsutvecklingsbidraget används för att stimulera ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Bostadsbyggandet minskar markant

  Idag publicerar Boverket en reviderad byggprognos. Förutsättningarna på bostadsmarknaden har försämrats snabbt under 2022, med kraftigt stigande räntor och energipriser. Hushållens köpkraft har försvagats avsevärt. – Vi bedömer att bostadsbyggandet minskar markant efter att ha nått en...

  • Posted oktober 20, 2022
  • 0