Vivalla Folkets hus tilldelas bidrag för ungdomsprojekt

By on 1 december, 2022
Arkivbild

Boverkets samlingslokaldelegation beslutar i år att fördela 18,8 miljoner kronor i bidrag till 17 ungdomsprojekt i allmänna samlingslokaler, Vivalla Folkets hus i Örebro tilldelas 686 000 kronor.

Verksamhetsutvecklingsbidraget används för att stimulera ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet och anpassa lokaler eller utomhusmiljö. Konkurrensen mellan sökanden har i år varit stor med 52 ansökningar för totalt 75 miljoner kronor. 17 organisationer får nu 18,8 miljoner kronor som bland annat ska användas till att anställa projektledare och enklare ombyggnad eller anpassning av lokaler.

Lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar

Boverket ska särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler för ungdomar och allmänna samlingslokaler i områden med socioekonomiska utmaningar. Boverket får också särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i områden som saknar närhet till offentlig och kommersiell service.

Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal eller dess utomhusmiljö till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en allmän samlings-lokal och för att utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet. Insatser för att stimulera verksamheten kan exempelvis vara att anställa en projektledare eller köpa in inventarier, som teknisk utrustning för att möjliggöra en viss verksamhet. Bidrag kan lämnas till hela kostnaden.

Flera krav för bidrag

För att kunna få verksamhetsutvecklingsbidrag finns ett antal krav som måste uppfyllas. Det ska finnas ett behov att möta eller stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet och det ska finnas ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten. Lokalen ska uppfylla skäliga krav på god standard. Vidare krävs att lokalen kommer att hållas tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor. Lokalen ska också ha eller förväntas få en allsidig användning. Ytterligare ett krav är att det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.

Sökande som beviljats bidrag

 • IOGT-NTO Lf 91 Borlänge, Borlänge, Dalarnas län, 1 200 000 kronor
 • Allas Lika Värde Föreningen, Malmö, Skåne län, 709 000 kronor
 • Fryshuset Helsingborg, Helsingborg, Skåne län, 2 668 880 kronor
 • Afro-European Association, Malmö, Skåne län, 796 556 kronor
 • Somaliska Freds- och skiljedomsförening, Malmö, Skåne län, 564 300 kronor
 • Rosengårds Folkets Hus, Malmö, Skåne län, 1 110 000 kronor
 • Motettens Folkets Hus, Malmö, Skåne län, 1 460 000 kronor
 • Sätra Sportklubb, Stockholm, Stockholms län, 150 000 kronor
 • Riksföreningen Våra Gårdar, Stockholm, Stockholms län, 396 479 kronor
 • Bygdegårdarnas Riksförbund, Stockholm, Stockholms län, 715 571 kronor
 • Rinkeby Folkets Hus, Stockholm, Stockholms län, 1 140 000 kronor
 • Folkets Hus och Parker, Stockholm, Stockholms län, 761 464 kronor
 • Folkets Husby, Stockholm, Stockholms län, 1 226 750 kronor
 • Föreningen UNG KRAFT i Nyköping, Nyköping, Södermanlands län, 1 047 000 kronor
 • IOGT-NTO föreningen 125 Skellefteå, Skellefteå, Västerbottens län, 2 170 000 kronor
 • Vivalla Folkets Hus, Örebro, Örebro län, 686 000 kronor
 • Lf 52 Union IOGT-NTO, Motala, Östergötlands län, 2 000 000 kronor

Ekonomi
Örebronyheter

Källa Boverket

You must be logged in to post a comment Login