Alla inlägg taggade "Brå"

 • Stora förändringar på narkotikamarknaden

  Narkotikamarknaden har förändrats och genomgått en professionalisering, bland annat genom nya strukturer för smuggling, monopol på vissa försäljningsplatser och en ökad tillgänglighet för köpare. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag. Brås studie visar att...

  • Skrivet september 1, 2021
  • 0
 • Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund

  Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund, visar en ny studie från Brå. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen...

  • Skrivet augusti 28, 2021
  • 0
 • Örebro har flest utsatta för brott i polisregion Bergslagen

  I polisregion Bergslagen är det en mindre andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen är andelen personer som uppger utsatthet störst i Örebro...

  • Skrivet juni 21, 2021
  • 0
 • Dödligt skjutvapenvåld har ökat i Sverige, men inte i övriga Europa

  Efter en längre period med en minskande trend började det dödliga skjutvapenvåldet öka vid mitten av 00-talet i Sverige, och har fortsatt så sedan dess. Från och med 2013 tilltog ökningen och återspeglas då även i det...

  • Skrivet maj 27, 2021
  • 0
 • Unga som döms för rån eller våld eller hot mot tjänsteman har störst risk att fortsätta begå brott

  Pojkar som lagförs för rån och flickor som lagförs för våld eller hot mot tjänsteman, som första brott, är de som har störst risk att fortsatt begå många brott. En tidig brottsdebut och en mer avancerad brottslighet...

  • Skrivet april 13, 2021
  • 0
 • Slutlig brottsstatistik 2020 – Anmälda brott

  Nu publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott 2020. Här redovisas ett urval av statistiken, med fokus på hur pandemin bedöms ha påverkat antalet anmälda brott. Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga med...

  • Skrivet april 2, 2021
  • 0
 • Islamofobiska hatbrott yttrar sig i många olika former

  Hot och ofredanden är vanliga brottstyper vid islamofobiska hatbrott, men även hets mot folkgrupp som sker via sociala medier. Hatbrott kan leda till otrygghet och ibland depression för dem som utsätts. Det kan även leda till att...

  • Skrivet april 2, 2021
  • 0
 • Slutlig brottsstatistik 2020 – Anmälda brott

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott 2020. Här redovisas ett urval av statistiken, med fokus på hur pandemin bedöms ha påverkat antalet anmälda brott. Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga med...

  • Skrivet mars 31, 2021
  • 0
 • Fler brott har utretts och klarats upp under pandemin

  Pandemin har påverkat rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott. Antalet ärenden som polisen överlämnade till åklagare för åtal, ökade. Även antalet brottsmisstankar som Åklagarmyndigheten lagförde, ökade under 2020. I båda fallen inleddes ökningen...

  • Skrivet mars 27, 2021
  • 0
 • Anmälda brott 2020 – Preliminär statistik

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2020. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar...

  • Skrivet januari 21, 2021
  • 0