Alla inlägg taggade "Cancer"

 • Idag startar Barncancermånaden

  Första september markerar starten på Barncancermånaden, en månad fylld av aktiviteter och engagemang för att fler barn ska överleva cancer och få leva ett gott och långt liv. – Varje dag insjuknar ett barn i Sverige i...

  • Skrivet september 1, 2021
  • 0
 • Vanligare med sexuella problem hos vuxna som fått tung cancerbehandling som barn

  Att ha fått tung cancerbehandling som barn ökar risken för sexuella problem i ung vuxen ålder. Unga män som tidigare behandlats för barncancer har också mer sexuella problem än andra. Det framgår av en ny studie genomförd...

  • Skrivet juli 18, 2021
  • 0
 • Ny modell kan bidra till mer anpassade behandlingar av blåscancer i framtiden

  Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat en ny musmodell för att bättre kunna studera hur cancer i urinblåsan utvecklas hos människan och hur immunförsvaret aktiveras när tumörer växer. Med hjälp av modellen har de kunnat studera hur...

  • Skrivet juli 11, 2021
  • 0
 • Nyckelfonden delar ut 10,1 miljoner till 18 forskargrupper

  I år får 18 forskargrupper inom Region Örebro län dela på Nyckelfondens anslag. Forskningen handlar om bland annat cancer, diabetes, magsjukdomar och covid-19. ”Målet med vår forskning är att etablera nya moderna metoder för blödningskontroll”, säger forskaren...

  • Skrivet april 14, 2021
  • 0
 • Färre fall av tarmcancer med riktade screeninginsatser

  Allmän screening av 60–79-åringar för tjock- och ändtarmscancer beräknas kunna minska antalet drabbade av denna cancerform med åtminstone 400 fall årligen. Men framgångsrik screening förutsätter ett högt deltagande i screeningprogrammet och deltagandet kan vara lägre i högriskgrupper....

  • Skrivet mars 6, 2021
  • 0
 • Färre cancerfall upptäcks under pandemin

  Antalet personer som upptäcks och diagnostiseras med cancer har minskat under covid-19-pandemin. Antalet rapporterade tumörer har minskat med strax under 10 % under perioden januari-oktober 2020 jämfört med samma period 2019. Det framgår av Regionala cancercentrum i...

  • Skrivet mars 4, 2021
  • 0
 • Komplext samband mellan kost och cancer

  Sambandet mellan vad vi äter och risken att få cancer tycks komplext. Gener och ren slump spelar in, liksom livsstil. En hypotes har varit att viss kost ger inflammation som i sin tur ökar risken för cancer....

  • Skrivet december 10, 2020
  • 0
 • Svenskar vill veta risk för ärftlig cancer

  Nio av tio svenskar vill ha information om de har förhöjd ärftlig risk för cancer, och de flesta vill ha informationen direkt från sjukvården. Det visar en ny studie från Umeå universitet. – Att känna till förhöjd...

  • Skrivet november 18, 2020
  • 0
 • Möjligt att förutse risken för svåra biverkningar av cancerbehandling

  Risken för allvarlig påverkan på blodstatus och benmärg vid cytostatikabehandling kunde förutsägas med en prediktionsmodell, som utvecklats av forskare vid Linköpings universitet. Forskningen kan bidra till att det på sikt blir möjligt att med genanalys hitta patienterna...

  • Skrivet november 14, 2020
  • 0
 • Cancer kan förebyggas med ny digital tjänst

  Omkring en tredjedel av samtliga cancerfall kan förebyggas genom ett förändrat beteende och förändrade vanor. Det innebär att ca 20.000 cancerfall i Sverige kan lindras eller helt förhindras. – Tjänsten som utvecklats av vårdföretaget Alivia tar sikte...

  • Skrivet november 12, 2020
  • 0