Alla inlägg taggade "Cancer"

 • Unik upptäckt betydelsefull för prognos hos cancerpatienter

  Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom bland män. Nu har forskare vid Umeå universitet gjort en upptäckt som innebär att man snabbare och enklare kan avgöra vem som har aggressiv cancer och vem som inte har det. –...

  • Skrivet juli 19, 2022
  • 0
 • Ny superkänslig teknologi kan detektera cancer

  Med en helt ny, mycket känslig teknologi – så kallade superRCA-analyser – kan eventuella kvarvarande cancerceller påvisas efter behandling av akut myeloid leukemi (AML). Metoden presenteras i en artikel i Nature Communication. Vid behandling av akut myeloid...

  • Skrivet juli 16, 2022
  • 0
 • Alternativa metoder för att upptäcka hudcancer

  En tidig diagnos är avgörande för att kunna behandla hudcancer innan den sprider sig. Men finns det enklare metoder som inte kräver att man tar ett traditionellt vävnadsprov? Doktorander från Malmö universitet har testat och utforskat olika...

  • Skrivet maj 8, 2022
  • 0
 • CAR-T-celler beväpnas för att bättre bekämpa cancer

  Immunterapi håller på att bli en framgångsrik metod för att behandla cancer. Forskare vid Uppsala universitet har nu utvecklat beväpnade CAR-T-celler som förstärker immunförsvaret mot cancerceller och som kan förbättra möjligheterna att behandla solida tumörer. Studien har...

  • Skrivet april 19, 2022
  • 0
 • Immunterapi vinner terräng i behandling av spridd svårbehandlad bröstcancer

  Omkring var tionde kvinna som drabbas av bröstcancer har en så kallad trippelnegativ variant, som främst drabbar kvinnor under 50 år. Den är mer svårbehandlad och innebär större risk för återfall än andra cancerformer. I november i...

  • Skrivet februari 5, 2022
  • 0
 • Patienter utredda för cancer nöjda trots pandemin

  Patienter som utretts för misstanke om cancer enligt standardiserat vårdförlopp är överlag nöjda med sin upplevelse av vården – även under pågående covid-19-pandemi, det visar Regionala cancercentrums (RCC) senaste mätresultat. Patienternas erfarenheter av att utredas inom standardiserat...

  • Skrivet september 21, 2021
  • 0
 • Idag startar Barncancermånaden

  Första september markerar starten på Barncancermånaden, en månad fylld av aktiviteter och engagemang för att fler barn ska överleva cancer och få leva ett gott och långt liv. – Varje dag insjuknar ett barn i Sverige i...

  • Skrivet september 1, 2021
  • 0
 • Vanligare med sexuella problem hos vuxna som fått tung cancerbehandling som barn

  Att ha fått tung cancerbehandling som barn ökar risken för sexuella problem i ung vuxen ålder. Unga män som tidigare behandlats för barncancer har också mer sexuella problem än andra. Det framgår av en ny studie genomförd...

  • Skrivet juli 18, 2021
  • 0
 • Ny modell kan bidra till mer anpassade behandlingar av blåscancer i framtiden

  Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat en ny musmodell för att bättre kunna studera hur cancer i urinblåsan utvecklas hos människan och hur immunförsvaret aktiveras när tumörer växer. Med hjälp av modellen har de kunnat studera hur...

  • Skrivet juli 11, 2021
  • 0
 • Nyckelfonden delar ut 10,1 miljoner till 18 forskargrupper

  I år får 18 forskargrupper inom Region Örebro län dela på Nyckelfondens anslag. Forskningen handlar om bland annat cancer, diabetes, magsjukdomar och covid-19. ”Målet med vår forskning är att etablera nya moderna metoder för blödningskontroll”, säger forskaren...

  • Skrivet april 14, 2021
  • 0