All posts tagged "Cancer"

 • Kan förbättra precisionsmedicin inom cancer

  Umeå universitet är en av 79 partners från 14 EU-medlemsstater i det fyraåriga projektet EUCAIM. Målet är en infrastruktur för medicinska cancerbilder med över 60 miljoner anonymiserade röntgenundersökningar och kliniska data från cancerpatienter, tillgängliga för kliniker, forskare...

  • Posted juli 31, 2023
  • 0
 • Cancerrehabilitering i Sverige

  Nätverket mot cancer (NMC) startade 2022 ett arbete om cancerrehabilitering där man utgick från en av sina prioriterade frågor: att verka för en jämlik och god rehabilitering för alla cancerberörda, såväl patienter som anhöriga. Man behövde mer...

  • Posted april 11, 2023
  • 0
 • 15 år av spinning för barncancerdrabbade

  För femtonde året i rad arrangeras Spin of Hope, eventet som engagerar spinningfantaster och företag i hela Sverige i kampen mot barncancer. I år trampas eventet i gång med målbilden att slå rekord i antal deltagare och...

  • Posted mars 7, 2023
  • 0
 • Ärftlig cancerrisk kräver mer samordnad kommunikation

  Att berätta om en ärftlig risk för cancer inom familjen ses som svårt men viktigt. Både patienter och svenskar i allmänhet tycker att hälso- och sjukvården bör ha en tydligare roll i kommunikation av sådan risk. Det...

  • Posted januari 29, 2023
  • 0
 • Marginell påverkan på cancerdiagnostiken efter pandemin

  Antalet diagnostiserade cancertumörer ligger på ungefär samma nivå som före pandemin. Det visar Regionala cancercentrum i samverkans sjunde delrapport om hur covid-19-pandemin påverkat cancerdiagnostiken i Sverige. Rapporten omfattar perioden januari 2020 till mars 2022. I rapporten presenteras...

  • Posted december 24, 2022
  • 0
 • Dödligheten i cancer minskar

  Dödligheten i cancer minskar, men med regionala skillnader, 6250 fler personer diagnostiserades med cancer 2021 jämfört med året innan. Samtidigt fortsätter dödligheten minska, men det finns regionala skillnader. Det visar ny statistik från Cancerregistret. 68 810 personer diagnostiserades...

  • Posted december 21, 2022
  • 0
 • Speciellt protein ökar dödlighet vid cancer i bukspottkörteln

  Ett särskilt protein har en nyckelroll i att stänga av kroppens immunförsvar, så att cancerceller i bukspottskörteln kan växa och spridas. Det visar en upptäckt vid Umeå universitet. Upptäckten kan öppna för framtida utveckling av läkemedel mot...

  • Posted december 19, 2022
  • 0
 • Endast fyra av tio cancerpatienter får behandling i rätt tid

  Cancervården i Sverige håller generellt sett hög kvalitet, men förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika regioner, vilken diagnos du har och vilken läkare du får. Många upplever långa väntetider och bara 41 procent av alla cancerpatienter i...

  • Posted december 18, 2022
  • 0
 • Hudens pigmentceller skyddar effektivt

  Att vi enstaka tillfällen utsättas för solstrålning eller joniserad strålning, som vid cancerbehandling, påverkar troligen inte risken att utveckla hudcancer. Det antyds i en studie från Uppsala universitet där forskarna visat att celler i huden som producerar...

  • Posted oktober 23, 2022
  • 0
 • Sverige fortsätter tappa mark inom strålbehandling

  Strålning är en av de effektivaste behandlingarna vid cancer och bidrar till 30 procent av all bot mot sjukdomen. Trots detta är kompetensförsörjningen och forskningsfältet inom området i Sverige mycket eftersatt, visar en ny studie genomförd av...

  • Posted oktober 6, 2022
  • 0