De vill stötta fler unga som lever nära cancer

By on 3 oktober, 2023
Fanny Bergstedt var 9 år och Mathilda Blomberg 26 år när de plötsligt blev anhöriga till föräldrar som drabbats av cancer. Tillsammanse med kurator Johanna Joneklav försöker de se till att fler hittar till stödet på Nära Cancer - näracancer.se.
Foto: Åsa Svennebäck / Region Örebro län.

Nära Cancer som drivs av Region Örebro län är ett stöd för unga vuxna, som är anhöriga till någon som drabbats av cancer eller dött av sjukdomen. Två av dem som delat sina berättelser på Nära Cancer är Fanny Bergstedt och Mathilda Blomberg och tillsammans med grundaren, kurator Johanna Joneklav, arbetar de för att fler ska få stöd.

Fanny Bergstedt var nio år när hon första gången följde med sin mamma till sjukhuset på cellgiftbehandling.

– Både mamma och pappa var väldigt öppna med att mamma fått bröstcancer och ville att jag och min lillasyster skulle veta, säger hon. Det gjorde det hela mindre otäckt och sjukhuspersonalen var väldigt positiv till att jag var med.

Mathilda Blomberg var 26 år fick sin mammas cancerbesked i telefon mitt på stan.

– Jag sjönk ihop mitt på trottoaren och kunde inte flytta mig, minns hon. Under den tiden som följde efteråt kände jag tyvärr inte att personalen på sjukhuset visste hur de skulle hantera oss som var anhöriga.

Nära Cancer stöttar unga vuxna

Trots att de har helt olika upplevelser av att vara anhörig till föräldrar som fått cancer är både Fanny och Mathilda starkt engagerade i Nära Cancer, ett anhörigstöd på webben som drivs av Region Örebro län för unga som står nära någon som fått sjukdomen eller saknar någon som dött av den. Och båda vill förmedla att det finns hopp trots att det slutade olika för deras respektive anhöriga.

– Mamma överlevde både den första och andra gången som hon drabbades av cancer, säger Fanny. – Vi skålar varje jul i champagne med släkten över ännu ett år som cancerfri. Att leva med sjukdomen nära sig blir en vana, något som kan vara svårt att förstå för den som inte gjort det.

”Prata ofta och mycket”

För Mathildas mamma blev utkomsten en annan. Hon kämpade hårt mot cancern men dog till sist. Då hade även Mathildas pappa fått ett cancerbesked. Han avled bara två veckor efter mamman. För en utomstående är det svårt att förstå hur man orkar gå vidare i en sån situation.

– Att prata om det som har hänt är det som hjälper, förklarar Mathilda. Det kan vara med kurator eller psykolog eller som för mig med nära anhöriga. Prata, och prata ofta och mycket!

– Många vuxna ryggar lite och blir oroliga för att det ska bli tungt och sorgligt att prata om cancer. Men det blir faktiskt bättre, säger Johanna Joneklav. Öppen kommunikation kring det svåra är den viktigaste skyddsfaktorn. Man tänker också ofta på döden när man hör ordet cancer men det är viktigt att veta att de allra flesta blir friska från sin cancer.

Mer om Nära Cancer – näracancer.se

Mathilds och Fannys berättelser finns på Nära Cancers hemsida näracancer.se tillsammans med flera andra. Här finns också information, möjlighet att ställa frågor till vårdpersonal och en vänförmedling.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login