All posts tagged "Debatt"

 • Regeringen tar inte sitt ansvar för klimatkrisen

  Politikerna förnekar Sveriges befolkning att vara del av omställningen, det skriver 16 miljösociologer vid Örebro universitet på Aftonbladet debatt. För att den svenska livsstilen ska hålla sig inom 1,5-gradersmålet behöver den bantas, från cirka nio ton koldioxidekvivalenter...

  • Posted september 19, 2023
  • 0
 • En god och jämlik hälsa i hela befolkningen

  En god och jämlik hälsa i hela befolkningen är avgörande för vår pandemiberedskap. Folkhälsomyndigheten ser svagheter i Sveriges nuvarande smittskyddslagstiftning, i samhällets förmåga att skapa förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen, och i förmågan att...

  • Posted maj 14, 2023
  • 0
 • Nytt pris på 100 000 kronor till kommunikation om forskning

  Nytt pris på 100 000 kronor till kommunikation om forskning som påverkat debatten eller förändrat samhället, Örebro universitet och The Hamrin Foundationhar har tillsammans instiftat två nya årliga priser för ”framstående forskningskommunikation”. Det större priset på 100...

  • Posted februari 2, 2023
  • 0
 • Regeringen blundar för miljökriserna

  Sverige har varit en stark global röst för en hållbar utveckling, den rösten tycks nu tystna. Det saknas ett tydligt politiskt ledarskap för en hållbar framtid, skriver elva forskare med klimatfokus. Frans Prenkert, professor i företagsekonomi, Magnus...

  • Posted november 22, 2022
  • 0
 • Plats för idrott i Örebro – vad vill de politiska partierna

  Med en månad kvar till valet bjuder RF-SISU Örebro län den 16 augusti in alla idrottsföreningar i Örebro kommun till en idrottspolitisk debatt med anläggningar och idrottsmiljöer i centrum. Ett starkt startfält med ledande företrädare från åtta...

  • Posted augusti 11, 2022
  • 0
 • Sverige har visst oligarkiska tendenser

  Axel Vikström, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, skriver om vikten av en mer nyanserad förståelse för innebörden av oligarki. För utan den riskerar samtalet om den ekonomiska ojämlikheten att nå nya bottennivåer. Till debattartikeln i Göteborgs-Posten: Sverige...

  • Posted april 3, 2022
  • 0
 • Ny upptäckt om bron stärker Järle kvarn som kulturminne

  ”Järle bro har genom historien haft en större betydelse än vad som tidigare varit allmänt känt”, skriver Leif G:son Nygård (Örebro) i en debattartikel om Järle Kvarn: ”Om två riksintressen står emot varandra, i detta fall naturvård mot...

  • Posted november 10, 2020
  • 0
 • Läkares och sjuksköterskors professionella ansvar i debatten under Covid-19 pandemin

  Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik och sjuksköterskornas etiska råd inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF) publicerar idag ett etiskt uttalande om vilka avvägningar en yrkesperson inom vården bör göra när man uttalar sig offentligt i egenskap av...

  • Posted juni 4, 2020
  • 0
 • Debatt inför riksdagsvalet på P4 Örebro

  På måndag den 13 augusti möts ”våra” riksdagspolitiker i debatt inför valet. Alla toppnamnen är här och du är välkommen att vara med som publik! Debatten sänds från vår stora studio i radiohuset på Västra Bangatan 15,...

  • Posted augusti 11, 2018
  • 0
 • Mind vill nyansera debatten om ungas psykiska hälsa

  Minds nya rapport ”Unga mår allt sämre – eller?” visar att även om ungas psykisk ohälsa är ett av våra främsta folkhälsoproblem, har förekomsten av allvarligare psykisk ohälsa inte ökat under det senaste decenniet. Det kommer allt...

  • Posted juni 7, 2018
  • 0