All posts tagged "Dececmber 2022"

  • En av tre känner ingen stress inför julen

    En Sifo-undersökning som Hjärt-Lungfonden har beställt visar att närmare en tredjedel av svenskarna inte har något som stressar dem inför julen. Samtidigt visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden att ett optimistiskt sinnelag är bra för hjärt-kärlhälsan....

    • Posted december 14, 2022
    • 0